Fremgangsmåde ved modtagelse af en erstatningsomformer


Fagmand

I tilfælde af fejl kan det forekomme, at omformeren skal udskiftes. I det tilfælde modtager du en erstatningsomformer fra SMA Solar Technology AG. Når du har modtaget en erstatningsomformer, udskifter du den defekte omformer med erstatningsomformeren som beskrevet i dette kapitel.

Fremgangsmåde:

 • Tag den defekte omformer ud af drift.

 • Sæt erstatningsomformeren i drift.

 • Indsend den defekte omformer.

Tage den defekte omformer ud af drift

FORSIGTIG

Risiko for kvæstelser, når omformeren løftes, og hvis den falder ned

Omformeren vejer 61 kg. Hvis omformeren løftes forkert, eller hvis den falder ned under transporten, eller når den monteres og afmonteres, er der risiko for kvæstelser.

 1. Transportér altid omformeren som beskrevet i det følgende.
 1. FARE

  Livsfare på grund af elektrisk stød

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
 2. Fjern AC-kablet fra omformeren. Tryk dertil sikringsarmene op indtil anslag, og træk lederne ud af klemmelisten til AC-kablet.
 3. Tryk klemrækkens sikringsarme til AC-kablet ned.
 4. Løsn evt. kablet til ekstra jording fra jordklemmen.
 5. Hvis multifunktionsrelæet eller SMA Power Control Module anvendes, skal tilslutningskablet fjernes fra omformeren.
 6. Hvis der er tilsluttet yderligere kabler (f.eks. datakabel eller netværkskabel), skal kablerne fjernes fra omformeren.
 7. Afmonter evt. indbyggede interfaces fra omformeren (se vejledningen til kommunikationsinterfacet).
 8. Tag overspændingsaflederne ud af omformeren, hvis sådanne er til stede Udskiftning af overspændingsaflederen).
 9. Alle åbninger i kabinettet skal lukkes.
 10. Opbevar DC-lastadskilleren sikkert, eftersom erstatningsomformeren leveres uden DC-lastadskiller.
 11. FORSIGTIG

  Risiko for forbrænding på grund af varme kabinetdele

  1. Vent 30 minutter, inden du afmonterer omformeren. Dermed kan kabinettet køle af, og du undgår forbrændinger på kroppen.
 12. Tag omformeren lodret op af vægholderen.

Sætte erstatningsomformeren i drift

BEMÆRK

Beskadigelse af kabinettætningen ved frost

Hvis produktet åbnes ved frost, kan kabinettætningen blive beskadiget. Dermed kan der trænge fugtighed ind i produktet og beskadige det.

 1. Produktet må kun åbnes, når omgivelsestemperaturen ikke er under -5 °C.
 2. Hvis produktet skal åbnes ved frost, skal en mulig isdannelse på kabinettætningen fjernes, før produktet åbnes (f.eks. ved at smelte isen med varm luft).

BEMÆRK

Skader på omformeren på grund af elektrostatisk afladning

Berøring af elektroniske komponenter kan beskadige eller ødelægge omformeren som følge af elektrostatisk udladning.

 1. Sørg for at have forbindelse med jord, inden der berøres en komponent.
 1. Monter reserveomformeren, og udfør den elektriske tilslutning (se driftsvejledningen til omformeren).
 2. Monter evt. interfaces i erstatningsomformeren, og udfør tilslutning til interfaces (se vejledningen til interfacet).
 3. Monter evt. overspændingsafledere i erstatningsomformeren Eftermontering af overspændingsafleder type II).
 4. Hvis der er anbragt en mærkat med "Transportlåg" på erstatningsomformerens øverste dæksel, skal erstatningsomformerens øverste kabinetdæksel udskiftes med den defekte omformers kabinetdæksel:
  • FARE

   Livsfare på grund af høj spænding

   Vent 20 minutter, før du åbner det øverste kabinetdæksel, så resterende spændinger kan aflades.

  • Løsn skruerne på det øverste kabinetdæksel med en nøgle med indvendig sekskant (str. 4), og tag kabinetdækslet af.

  • 857448716
  • Sæt det øverste kabinetdæksel på kabinettet med de 6 skruer og spærreskiver, og skru dem fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 4) i rækkefølgen 1 til 6 (tilspændingsmoment: 6 Nm ± 0,3 Nm)

 5. Sæt det nederste kabinetdæksel i oppefra, og vip det ned. Anvend her den defekte omformers kabinetdæksel, hvis der på erstatningsomformerens kabinetdæksel er anbragt en mærkat med "Transportlåg". I den forbindelse skal skruerne rage ud af det nederste kabinetdæksel.
 6. 857449868
 7. Skru alle 6 skruer til det nederste kabinetdæksel fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3) i rækkefølgen 1 til 6 (tilspændingsmoment: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Ved at overholde rækkefølgen undgår du, at dækslet skrues skævt på og at kabinettet ikke er tætnet korrekt. Tip: Hvis skruerne falder ud af det nederste kabinetdæksel, skal den lange skrue sættes i skruehullet forneden i midten og de 5 korte skruer i de resterende skruehuller.
 8. Sæt erstatningsomformeren i drift igen Idriftsættelse af omformeren). Monter den defekte omformers DC-lastadskiller på erstatningsomformeren igen.
 9. Konfigurér erstatningsomformeren (se driftsvejledningen til omformeren).
 10. Udskift erstatningsomformeren i kommunikationsproduktet.

Indsendelse af den defekte omformer

  857448716
 1. Sæt evt. det øverste kabinetdæksel på kabinettet med de 6 skruer og spærreskiver, og skru dem fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 4) i rækkefølgen 1 til 6 (drejemoment: 6 Nm ± 0,3 Nm)
 2. Sæt det nederste kabinetdæksel i oppefra, og vip det ned. I den forbindelse skal skruerne rage ud af det nederste kabinetdæksel.
 3. 857449868
 4. Skru alle 6 skruer til det nederste kabinetdæksel fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3) i rækkefølgen 1 til 6 (tilspændingsmoment: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Ved at overholde rækkefølgen undgår du, at dækslet skrues skævt på og at kabinettet ikke er tætnet korrekt. Tip: Hvis skruerne falder ud af det nederste kabinetdæksel, skal den lange skrue sættes i skruehullet forneden i midten og de 5 korte skruer i de resterende skruehuller.
 5. Læg den defekte omformer i erstatningsomformerens æske, og organiser afhentning hos SMA Solar Technology AG.