Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia zastępczego


Specjalista

W razie usterki może być konieczna wymiana falownika. W takim przypadku firma SMA Solar Technology AG zapewni urządzenie zastępcze. Po otrzymaniu urządzenia zastępczego należy je zamontować w miejsce uszkodzonego falownika, postępując w sposób opisany w tym rozdziale.

Sposób postępowania:

 • Wyłączyć uszkodzony falownik z użytkowania.

 • Uruchomić urządzenie zastępcze.

 • Wysłać uszkodzony falownik.

Wyłączenie uszkodzonego falownika z użytkowania

PRZESTROGA

Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała przy podnoszeniu i wskutek upuszczenia falownika

Masa falownika wynosi 61 kg. Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upuszczenia falownika podczas transportu lub zawieszania w uchwycie ściennym lub jego zdejmowania z uchwytu można odnieść obrażenia ciała.

 1. Podczas transportu falownika należy postępować zgodnie z poniższym opisem.
 1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  1. Odłączyć falownik spod napięcia Odłączanie falownika spod napięcia).
 2. Wyjąć z falownika przewód AC. W tym celu przestawić dźwignię zabezpieczającą listwę zaciskową do góry aż do oporu i wyjąć z listwy zaciskowej żyły przewodu AC.
 3. Docisnąć do dołu dźwignię zabezpieczającą listwy zaciskowej przewodu AC.
 4. W stosownym przypadku odkręcić dodatkowy kabel uziemiający z zacisku uziemiającego.
 5. Jeśli w falowniku stosowany jest przekaźnik wielofunkcyjny lub moduł SMA Power Control Module, należy odłączyć przewód przyłączeniowy od falownika.
 6. Gdy do falownika podłączone są inne przewody (np. przewód transmisji danych lub przewód sieciowy), należy odłączyć je od falownika.
 7. W stosownym przypadku wymontować z falownika zamontowane złącza (patrz instrukcja obsługi interfejsu komunikacyjnego).
 8. Jeśli w falowniku są zamontowane ochronniki przepięciowe, należy zdemontować je z falownika Wymiana ochronnika przepięciowego).
 9. Zamknąć wszystkie otwory w obudowie.
 10. Rozłącznik obciążenia DC należy zachować na przyszłość, gdyż urządzenie zastępcze jest dostarczane bez rozłącznika obciążenia DC.
 11. PRZESTROGA

  Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

  1. Przed demontażem falownika należy poczekać 30 minut. W tym czasie obudowa falownika może się ochłodzić, co pozwala uniknąć poparzeń.
 12. Zdjąć falownik z uchwytu ściennego, przesuwając go pionowo ku górze.

Uruchomienie urządzenia zastępczego

UWAGA

Uszkodzenie uszczelki w obudowie wskutek mrozu

Otwieranie produktu przy ujemnych temperaturach może spowodować uszkodzenie uszczelki obudowy. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do wnętrza produktu i jego uszkodzenia.

 1. Produkt można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia jest równa lub wyższa od -5 °C.
 2. Jeśli konieczne jest otworzenie produktu podczas mrozu, najpierw należy usunąć z uszczelki obudowy ewentualne oblodzenie (np. strumieniem ciepłego powietrza).

UWAGA

Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika w wyniku wyładowania elektrostatycznego

Dotknięcie elektronicznych komponentów falownika może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia produktu wskutek wyładowania elektrostatycznego.

 1. Przed dotykaniem elementów falownika należy się uziemić.
 1. Zamontować urządzenie zastępcze i podłączyć do instalacji elektrycznej (patrz instrukcja obsługi falownika).
 2. W stosownym przypadku zamontować w falowniku złącza i podłączyć je (patrz instrukcja obsługi danego złącza).
 3. W stosownym przypadku zamontować w falowniku ochronnik przepięciowy Doposażenie w ochronnik przepięciowy typu II).
 4. Jeśli na górnej pokrywie urządzenia zastępczego znajduje się etykieta z napisem „Transportdeckel" (pokrywa transportowa), w miejsce górnej pokrywy urządzenia zastępczego należy zamontować górną pokrywę obudowy uszkodzonego falownika:
  • NIEBEZPIECZEŃSTWO

   Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

   Przed otwarciem górnej pokrywy obudowy należy odczekać 20 minut, aby napięcia resztkowe mogły się rozładować.

  • Odkręcić śruby w górnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 4) i zdjąć pokrywę obudowy.

  • 857448716
  • Założyć górną pokrywę obudowy na obudowę i przykręcić ją przy użyciu 6 śrub i podkładek sprężystych wachlarzowych, używając w tym celu klucza imbusowego o rozmiarze 4; śruby należy dokręcać w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania: 6 Nm ± 0,3 Nm).

 5. Założyć od góry dolną pokrywę obudowy i przechylić do dołu. Jeśli na pokrywie urządzenia zastępczego znajduje się etykieta z napisem „Transportdeckel" (pokrywa transportowa), należy przy tym zastosować pokrywę obudowy uszkodzonego falownika: Śruby muszą przy tym wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
 6. 857449868
 7. Przykręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 3, dokręcając je w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Dokręcanie śrub w tej kolejności pozwoli uniknąć przekrzywienia pokrywy i utraty szczelności. Porada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy obudowy, długą śrubę należy włożyć na dole do środkowego otworu, a pozostałe 5 krótkich śrub do pozostałych otworów.
 8. Uruchomić urządzenie zastępcze Uruchamianie falownika). W urządzeniu zastępczym zamontować rozłącznik obciążenia DC z uszkodzonego falownika.
 9. Skonfigurować urządzenie zastępcze (patrz instrukcja obsługi falownika).
 10. Wprowadzić urządzenie zastępcze w produkcie komunikacyjnym.

Wysyłka uszkodzonego falownika

  857448716
 1. W stosownym przypadku założyć górną pokrywę obudowy na obudowę i przykręcić ją przy użyciu 6 śrub i podkładek sprężystych wachlarzowych za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 4; śruby należy dokręcać w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania: 6 Nm ± 0,3 Nm).
 2. Założyć od góry dolną pokrywę obudowy i przechylić do dołu. Śruby muszą przy tym wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
 3. 857449868
 4. Przykręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego o rozmiarze 3, dokręcając je w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Dokręcanie śrub w tej kolejności pozwoli uniknąć przekrzywienia pokrywy i utraty szczelności. Porada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy obudowy, długą śrubę należy włożyć na dole do środkowego otworu, a pozostałe 5 krótkich śrub do pozostałych otworów.
 5. Uszkodzony falownik zamontować w kartonie po urządzeniu wymiennym i ustalić z firmą SMA Solar Technology AG szczegóły dotyczące odbioru urządzenia.