Menettely vaihtolaitteen saannin yhteydessä


Ammattiehenkilöstö

Vikatilanteessa voi tapahtua niin, että invertteri täytyy vaihtaa. Tässä tapauksessa saat SMA Solar Technology AG:lta vaihtolaitteen. Kun olet saanut vaihtolaitteen, vaihda viallinen invertteri vaihtolaitteeseen tässä luvussa olevan kuvauksen mukaisesti.

Toimintaohjeet:

 • Poista viallinen invertteri käytöstä.

 • Ota vaihtolaite käyttöön.

 • Lähetä viallinen vaihtolaite.

Viallisen invertterin poisto käytöstä

VARO

Invertterin nosto ja putoaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran

Invertteri painaa 61 kg. Invertterin virheellinen nostaminen ja sen putoaminen kuljetuksen tai ripustamisen tai irrottamisen yhteydessä voi aiheuttaa vammoja.

 1. Kuljeta invertteri aina seuraavan kuvauksen mukaisesti.
 1. VAARA

  Sähköisku voi olla hengenvaarallinen

  1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
 2. Irrota invertteristä AC-kaapeli. Paina varmistinta vasteeseen saakka ylöspäin ja vedä säikeet irti AC-kaapelin liitinrimasta.
 3. Paina AC-kaapelin liitinriman varmistinta alaspäin.
 4. Irrota tarvittaessa ylimääräisen maadoituksen kaapeli maadoitusliittimestä.
 5. Jos käytetään monitoimirelettä tai SMA Power Control Modulea, irrota liitäntäkaapeli invertteristä.
 6. Jos liitettynä on muita kaapeleita (esim. datakaapeli tai verkkokaapeli), irrota kaapelit invertteristä.
 7. Pura tarvittaessa asennetut liitännät invertteristä (katso tiedonsiirtoliitännän ohje).
 8. Jos käytettävissä on ylijännitesuoja, pura ylijännitesuoja invertteristä Ylijännitesuojan vaihtaminen).
 9. Sulje kaikki kotelossa olevat aukot.
 10. Säilytä DC-kuormakytkin suojatusti, sillä vaihtolaite toimitetaan ilman DC-kuormakytkintä.
 11. VARO

  Kuumien kotelonosien aiheuttama palovammojen vaara

  1. Odota 30 minuuttia ennen invertterin purkamista. Näin kotelo voi jäähtyä ja vältät palovammat.
 12. Irrota invertteri seinäkiinnikkeestä kohtisuoraan ylöspäin nostamalla.

Vaihtolaitteen ottaminen käyttöön

HUOMIO

Kotelotiivisteen vaurioituminen pakkasella

Jos tuote avataan pakkasella, kotelotiiviste voi vaurioitua. Kosteus voi tunkeutua laitteen sisään ja vahingoittaa sitä.

 1. Avaa tuote vain silloin, kun ympäristön lämpötila ei ole alle –5 °C.
 2. Jos tuote on avattava pakkasella, poista ennen tuotteen avaamista kotelotiivisteeseen mahdollisesti muodostunut jää (esim. sulattamalla lämpimän ilman avulla).

HUOMIO

Invertterin vaurioituminen staattisen sähkövarauksen purkautumisen vuoksi

Invertterin elektronisten komponenttien koskettaminen saattaa aiheuttaa staattisen sähkövarauksen purkautumisen, mikä voi johtaa invertterin vaurioitumiseen tai tuhoutumiseen.

 1. Maadoita itsesi, ennen kuin kosketat komponentteja.
 1. Asenna vaihtolaite ja tee sähköliitäntä (katso invertterin käyttöohje).
 2. Asenna liitännät tarvittaessa vaihtolaitteeseen ja tee liitäntä liitäntöihin (katso liitännän ohje).
 3. Asenna ylijännitesuojat tarvittaessa vaihtolaitteeseen Varustaminen tyypin II ylijännitesuojalla).
 4. Jos vaihtolaitteen yläkanteen on kiinnitetty tarra "kuljetuskansi", vaihda vaihtolaitteen kotelon yläkansi viallisen invertterin kotelon yläkanteen:
  • VAARA

   Korkeat jännitteet aiheuttavat hengenvaaran

   Odota 20 minuuttia ennen kotelon yläkannen avaamista, jotta jäännösjännitteet voivat purkautua.

  • Irrota kotelon yläkannen ruuvit kuusiokoloavaimella (avainkoko 4) ja irrota kotelon kansi.

  • 857448716
  • Aseta kotelon yläkansi 6 ruuvin ja lukituslevyn kanssa kotelon päälle ja kiristä kuusiokoloavaimella (avainkoko 4) järjestyksessä 1 - 6 (vääntömomentti: 6 Nm ± 0,3 Nm)

 5. Aseta kotelon alakansi yläpuolelta paikalleen ja käännä alas. Käytä tuolloin viallisen invertterin kotelon kantta, jos vaihtolaitteen kotelon kanteen on kiinnitetty tarra "kuljetuskansi". Tuolloin ruuvien täytyy tunkeutua ulos kotelon alakannesta.
 6. 857449868
 7. Kiristä kotelon alakannen kaikki 6 ruuvia kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) järjestyksessä 1 - 6 (vääntömomentti: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Järjestystä noudattamalla vältät kotelon kannen ruuvaamisen vinoon ja sen, ettei kotelo tiivistä oikein. Vinkki: Jos ruuvit putoavat kotelon alakannesta, aseta pitkä ruuvi alla olevaan ruuvinreikään keskelle ja 5 lyhyttä ruuvia muihin ruuvinreikiin.
 8. Vaihtolaitteen ottaminen jälleen käyttöön Invertterin käyttöönotto). Asenna viallisen invertterin DC-kuormakytkin vaihtolaitteeseen.
 9. Konfiguroi vaihtolaite (katso invertterin käyttöohje).
 10. Vaihda vaihtolaite kommunikaatiolaitteessa.

Viallisen invertterin lähettäminen

  857448716
 1. Aseta tarvittaessa kotelon yläkansi 6 ruuvilla ja lukituslevyillä kotelon päälle ja ruuvaa kuusiokoloavaimella (avainkoko 4) kiinni järjestyksessä 1 - 6 (vääntömomentti 6 Nm ± 0,3 Nm)
 2. Aseta kotelon alakansi yläpuolelta paikalleen ja käännä alas. Tuolloin ruuvien täytyy tunkeutua ulos kotelon alakannesta.
 3. 857449868
 4. Kiristä kotelon alakannen kaikki 6 ruuvia kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) järjestyksessä 1 - 6 (vääntömomentti: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Järjestystä noudattamalla vältät kotelon kannen ruuvaamisen vinoon ja sen, ettei kotelo tiivistä oikein. Vinkki: Jos ruuvit putoavat kotelon alakannesta, aseta pitkä ruuvi alla olevaan ruuvinreikään keskelle ja 5 lyhyttä ruuvia muihin ruuvinreikiin.
 5. Pakkaa viallinen invertteri vaihtolaitteen pakkaukseen ja järjestä nouto SMA Solar Technology AG:lle.