Werkwijze bij ontvangst van een vervangend apparaat


Vakman

In geval van storing kan vervanging van de omvormer noodzakelijk zijn. In dat geval ontvangt u van SMA Solar Technology AG een vervangend apparaat. Als u een vervangend apparaat hebt ontvangen, vervang de defecte omvormer dan door het vervangende apparaat op de in dit hoofdstuk omschreven manier.

Werkwijze:

 • Defecte omvormer buiten bedrijf stellen.

 • Vervangend apparaat in bedrijf stellen.

 • Defecte omvormer terugsturen.

Defecte omvormer buiten bedrijf stellen

VOORZICHTIG

Risico op lichamelijk letsel door optillen en naar beneden vallen van de omvormer

De omvormer weegt 61 kg. Daarom bestaat er gevaar op lichamelijk letsel door verkeerd tillen en door het naar beneden vallen van de omvormer tijdens transport of het plaatsen in of verwijderen uit de wandsteun.

 1. Transporteer de omvormer altijd zoals hierna beschreven.
 1. GEVAAR

  Levensgevaar door elektrische schok

  1. Schakel de omvormer spanningsvrij Omvormer spanningsvrij schakelen).
 2. Verwijder de AC-kabel uit de omvormer. Druk daarvoor de veiligheidshendels tot aan de aanslag omhoog en trek de aders uit de klemmenstrook voor de AC-kabels.
 3. Druk de veiligheidshendels van de klemmenstrook voor de AC-kabel naar beneden.
 4. Verwijder, indien aanwezig, de kabel voor de aanvullende aarding van de aardklem.
 5. Als het multifunctionele relais of de SMA Power Control Module wordt gebruikt, verwijder dan de aansluitkabel uit de omvormer.
 6. Als er nog andere kabels (bijv. datakabels of netwerkkabels) zijn aangesloten, verwijder deze kabels dan uit de omvormer.
 7. Demonteer eventueel ingebouwde interfaces uit de omvormer (zie handleiding van de communicatie-interface).
 8. Demonteer de overspanningsbeveiligingen uit de omvormer als deze aanwezig zijn Overspanningsbeveiliging vervangen).
 9. Sluit alle openingen in de behuizing af.
 10. Bewaar de DC-lastscheider op een veilige plek, omdat het vervangende apparaat zonder DC-lastscheider wordt geleverd.
 11. VOORZICHTIG

  Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing

  1. Wacht 30 minuten voordat u de omvormer demonteert. Op die manier kan de behuizing afkoelen en voorkomt u verbrandingen van het lichaam.
 12. Til de omvormer verticaal omhoog en neem hem van de wandsteun.

Vervangend apparaat in bedrijf stellen.

LET OP

Beschadiging van de afdichting van de behuizing bij vorst

Als u het product bij vorst opent, kan de afdichting van de behuizing beschadigd raken. Daardoor kan vocht het product binnendringen en het product beschadigen.

 1. Open het product alleen als de omgevingstemperatuur niet onder -5 °C komt.
 2. Wanneer het product bij vorst moet worden geopend, verwijder dan voor het openen van het product het ijs dat zich eventueel langs de afdichting van de behuizing heeft gevormd (bijv. door het met warme lucht te ontdooien).

LET OP

Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading

Door het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading (onherstelbaar) worden beschadigd.

 1. Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.
 1. Monteer het vervangend apparaat en sluit de elektrische aansluitingen aan (zie bedieningshandleiding van de omvormer).
 2. Monteer eventueel de interfaces in het vervangend apparaat en sluit deze aan (zie de handleiding van de interface).
 3. Monteer eventueel de overspanningsbeveiligingen in het vervangend apparaat Overspanningsbeveiliging type II achteraf monteren).
 4. Als op de bovenste deksel van het vervangende apparaat een sticker met "transportdeksel" is aangebracht, vervang dan de bovenste behuizingsdeksel van het vervangende apparaat door de bovenste behuizingsdeksel van de defecte omvormer:
  • GEVAAR

   Levensgevaar door hoge spanningen

   Wacht 20 minuten voor u de bovenste behuizingsdeksel opent, zodat de restspanning kan ontladen.

  • Draai de schroeven van de bovenste behuizingsdeksel met een inbussleutel (SW 4) los en verwijder de deksel.

  • 857448716
  • Plaats de bovenste behuizingsdeksel met de 6 schroeven en borgringen op de behuizing en draai ze met een inbussleutel (SW 4) in de volgorde 1 t/m 6 vast (koppel: 6 Nm ± 0,3 Nm).

 5. Plaats de bovenkant van de onderste behuizingsdeksel in de behuizing en klap de deksel naar beneden. Gebruik de behuizingsdeksel van de defecte omvormer, als op de behuizingsdeksel van het vervangende apparaat een sticker met "transportdeksel" is aangebracht. Daarbij moeten de schroeven uit de onderste behuizingsdeksel steken.
 6. 857449868
 7. Draai alle 6 de schroeven van de onderste behuizingsdeksel met een inbussleutel (SW 3) vast in de volgorde 1 t/m 6 (koppel: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Door de volgorde aan te houden voorkomt u dat de deksel scheef komt te zitten en de behuizing niet volledig wordt afgedicht. Tip: plaats de lange schroef in het schroefgat onderin het midden en de 5 korte schroeven in de overige schroefgaten als de schroeven uit de onderste behuizingsdeksel vallen.
 8. Stel het vervangende apparaat weer in bedrijf De omvormer in bedrijf stellen). Monteer daarbij de DC-lastscheider van de defecte omvormer aan het vervangende apparaat.
 9. Configureer het vervangende apparaat (zie bedieningshandleiding van de omvormer).
 10. Voer de vervanging ook uit in het communicatieproduct.

Defecte omvormer terugsturen

  857448716
 1. Plaats indien nodig de bovenste behuizingsdeksel met de 6 schroeven en borgringen op de behuizing en draai ze met een inbussleutel (SW 4) in de volgorde 1 t/m 6 vast (koppel: 6 Nm ± 0,3 Nm).
 2. Plaats de bovenkant van de onderste behuizingsdeksel in de behuizing en klap de deksel naar beneden. Daarbij moeten de schroeven uit de onderste behuizingsdeksel steken.
 3. 857449868
 4. Draai alle 6 de schroeven van de onderste behuizingsdeksel met een inbussleutel (SW 3) vast in de volgorde 1 t/m 6 (koppel: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Door de volgorde aan te houden voorkomt u dat de deksel scheef komt te zitten en de behuizing niet volledig wordt afgedicht. Tip: plaats de lange schroef in het schroefgat onderin het midden en de 5 korte schroeven in de overige schroefgaten als de schroeven uit de onderste behuizingsdeksel vallen.
 5. Verpak de defecte omvormer in het karton van het vervangend apparaat en regel het transport naar SMA Solar Technology AG.