Omvormer in het netwerk integreren


Als de router DHCP ondersteunt en DHCP is geactiveerd, wordt de omvormer automatisch in het netwerk geïntegreerd. U hoeft in dat geval geen netwerkconfiguratie uit te voeren.

Als de router geen DHCP ondersteunt, is een automatische netwerkconfiguratie niet mogelijk en moet u de omvormer met behulp van de SMA Connection Assist in het netwerk integreren.

Voorwaarden:

  • De omvormer moet in bedrijf gesteld zijn.

  • Er moet een router met internetverbinding aanwezig zijn in het lokale netwerk van de installatie.

  • De omvormer moet met de router verbonden zijn.

Werkwijze:

  • Integreer de omvormer met behulp van de SMA Connection Assist in het netwerk. Download hiervoor de SMA Connection Assist en installeer hem op de computer (zie www.SMA-Solar.com).