Integrering af omformeren i netværket


Hvis routeren understøtter DHCP, og DHCP er aktiveret, integreres omformeren automatisk i netværket. Det er ikke nødvendigt at udføre nogen netværkskonfiguration.

Hvis routeren ikke understøtter DHCP, er det ikke muligt med en automatisk netværkskonfiguration, og De skal integrere omformeren i netværket med SMA Connection Assist.

Forudsætninger:

  • Omformeren skal være i drift.

  • I anlæggets lokale netværk skal der være en router med internetforbindelse.

  • Omformeren skal være forbundet med routeren.

Fremgangsmåde:

  • Integrér omformeren i netværket vha. SMA Connection Assist. Download i den forbindelse SMA Connection Assist, og installér det på computeren (se www.SMA-Solar.com).