Invertterin integrointi verkkoon


Jos reititin tukee DHCP:tä ja DHCP on aktivoitu, invertterin integrointi verkkoon tapahtuu automaattisesti. Sinun ei tarvitse suorittaa verkon konfigurointia.

Ellei reititin tue DHCP:tä, automaattinen verkkokonfigurointi ei ole mahdollista ja invertteri on integroitava verkkoon SMA Connection Assistin avulla.

Edellytykset:

  • Invertterin täytyy olla käytössä.

  • Järjestelmän lähiverkossa täytyy olla internetyhteydellä varustettu reititin.

  • Invertterin täytyy olla yhdistettynä reitittimeen.

Toimintaohjeet:

  • Integroi invertteri verkkoon SMA Connection Assistin avulla. Lataa sitä varten SMA Connection Assist ja asenna tietokoneelle (katso www.SMA-Solar.com).