Integracja falownika w sieci


Jeśli router obsługuje protokół DHCP i obsługa jest aktywowana, integracja falownika w sieci odbywa się automatycznie. Konfiguracja sieci nie jest konieczna.

Jeśli router nie obsługuje protokołu DHCP, automatyczna konfiguracja sieci nie jest możliwa, w takiej sytuacji, aby zintegrować falownik w sieci, należy skorzystać z aplikacji SMA Connection Assist.

Warunki:

  • Falownik jest włączony.

  • W lokalnej sieci instalacji musi znajdować się router podłączony do Internetu.

  • Falownik musi być połączony z routerem.

Sposób postępowania:

  • Zintegrować falownik w sieci za pomocą SMA Connection Assist. W tym celu należy pobrać aplikację SMA Connection Assist i zainstalować ją na komputerze (patrz www.SMA-Solar.com).