Tuulettimen puhdistus kotelon vasemmalta puolelta


Ammattiehenkilöstö

 1. VAARA

  Sähköisku voi olla hengenvaarallinen

  1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
 2. Irrota ja puhdista tuulettimen ritilä oikealta ja vasemmalta:
  • 670786316
  • Kierrä tuulettimen ritilän kiertolukkoa talttapäisellä ruuvinvääntimellä, kunnes ura on pystysuorassa asennossa.

  • 670786700
  • Irrota tuulettimen ritilä. Nosta tuulettimen ritilää hieman käyttämällä ruuvinväännintä vipuna.

  • Puhdista tuulettimen ritilä pehmeällä harjalla, pensselillä tai paineilmalla.

 3. HUOMIO

  Vieraat esineet vahingoittavat invertteriä

  1. Tuulettimen ritilää ei saa irrottaa pysyvästi, sillä muuten koteloon voi päästä vieraita esineitä.
 4. Odota, kunnes tuuletin ei enää pyöri.
 5. 670787084
 6. Paina tuulettimen kiinnitysnokkia tuulettimen keskelle.
 7. Irrota tuuletin hitaasti invertteristä.
 8. 670787468
 9. Vapauta tuulettimen pistoke lukituksesta ja vedä se irti.
 10. HUOMIO

  Kosteus vahingoittaa tuuletinta

  1. Tuulettimen saa puhdistaa vain pehmeällä harjalla, pensselillä tai kostealla liinalla.
  5807429900
 11. Kytke puhdistuksen jälkeen tuulettimen pistoke liitäntään, kunnes pistoke kiinnittyy paikalleen.
 12. Aseta tuuletin invertteriin, kunnes kuulet tuulettimen kiinnittyvän paikalleen.
 13. Kiinnitä tuulettimen ritilä invertteriin oikealta ja vasemmalta puolelta:
  • 670788236
  • Aseta tuulettimen ritilä takaisin paikalleen, kunnes se kiinnittyy.

  • 670788620
  • Kierrä tuulettimen ritilän kiertolukkoa talttapäisellä ruuvinvääntimellä, kunnes ura on vaakasuorassa asennossa ja nuolet osoittavat oikealle.

  • Varmista, että tuulettimen ritilä on tiukasti paikallaan.

 14. Ota invertteri jälleen käyttöön Invertterin käyttöönotto).
 15. Varmista tuulettimien toiminta testaamalla tuuletin Tuulettimien toiminnan testaaminen).