Czyszczenie wentylatora z lewej strony obudowy


Specjalista

  1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

    Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

    1. Odłączyć falownik spod napięcia Odłączanie falownika spod napięcia).
  2. Zdjąć lewą i prawą kratkę wentylacyjną i wyczyścić:
    • 670786316
    • Za pomocą wkrętaka płaskiego obrócić zamek obrotowy kratki wentylacyjnej, aż rowek zamka znajdzie się w pionie.

    • 670786700
    • Zdjąć kratkę wentylacyjną. W tym celu podnieść kratkę wentylacyjną za pomocą wkrętaka.

    • Wyczyścić kratkę wentylacyjną miękką szczotką, pędzlem lub sprężonym powietrzem.

  3. UWAGA

    Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika poprzez ciała obce

    1. Nie wolno na stałe usuwać kratek wentylacyjnych, gdyż w przeciwnym razie do wnętrza falownika mogą się przedostać ciała obce.
  4. Poczekać, aż wentylator przestanie się obracać.
  5. 670787084
  6. Wcisnąć zatrzaski wentylatora w kierunku jego środka.
  7. Powoli wyjąć wentylator z falownika.
  8. 670787468
  9. Odblokować i wyciągnąć wtyczkę wentylatora.
  10. UWAGA

    Zagrożenie uszkodzeniem wentylatora sprężonym powietrzem

    1. Następnie wyczyścić wentylator wyczyścić miękką szczotką, pędzlem lub wilgotną szmatką.
    5807429900
  11. Po wyczyszczeniu włożyć z powrotem wtyczkę wentylatora do gniazdka aż do zatrzaśnięcia się.
  12. Włożyć wentylator do falownika, tak aby się zatrzasnął z charakterystycznym odgłosem.
  13. Ponownie przymocować kratki wentylacyjne na falowniku.
    • 670788236
    • Założyć z powrotem kratę wentylacyjną aż do zatrzaśnięcia się.

    • 670788620
    • Za pomocą wkrętaka płaskiego obrócić zamek obrotowy kratki wentylacyjnej, aż rowek zamka znajdzie się w poziomie i strzałki skierowane są w prawą stronę.

    • Sprawdzić, czy kratka wentylacyjna jest dobrze zamocowana.

  14. Ponownie uruchomić falownik Uruchamianie falownika).
  15. Aby zapewnić działanie wentylatorów, sprawdzić wentylatory Sprawdzanie działania wentylatorów).