Rengøring af ventilatoren på den venstre side af kabinettet


Fagmand

 1. FARE

  Livsfare på grund af elektrisk stød

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
 2. Tag ventilatorgitrene af i højre og venstre side, og rengør dem:
  • 670786316
  • Drej ventilatorgitterets drejelås med en skruetrækker med lige kærv, indtil kærven er lodret.

  • 670786700
  • Tag ventilatorgitteret af. Løft i den forbindelse ventilatorgitteret let med en skruetrækker.

  • Rengør ventilatorgitteret med en blød børste, en pensel eller trykluft.

 3. BEMÆRK

  Beskadigelse af omformeren som følge af fremmedlegemer

  1. Ventilatorgitrene må ikke fjernes permanent, da der ellers kan komme fremmedlegemer ind i kabinettet.
 4. Vent, indtil ventilatoren ikke længere drejer.
 5. 670787084
 6. Tryk ventilatorens holdetapper mod midten af ventilatoren.
 7. Tag ventilatoren langsomt ud af omformeren.
 8. 670787468
 9. Lås ventilatorens stik op, og træk det ud.
 10. BEMÆRK

  Beskadigelse af ventilatoren på grund af trykluft

  1. Rengør kun ventilatoren med en blød børste, en pensel eller en fugtig klud.
  5807429900
 11. Sæt ventilatorens stik i bøsningen efter rengøringen, så stikket går i hak.
 12. Sæt ventilatoren ind i omformeren, indtil ventilatoren går hørbart i hak.
 13. Fastgør igen ventilatorgitteret på omformeren på højre og venstre side.
  • 670788236
  • Sæt ventilatorgitteret i igen, indtil det går i hak.

  • 670788620
  • Drej ventilatorgitterets drejelås med en skruetrækker med lige kærv, indtil kærven er vandret, og pilene peger mod højre.

  • Kontrollér, at ventilatorgitteret sidder fast.

 14. Sæt omformeren i drift igen Idriftsættelse af omformeren).
 15. Kontrollér ventilatorens funktion for at være sikker på, at den virker Kontrol af ventilatorernes funktion).