Ventilator aan de linkerkant van de behuizing reinigen


Vakman

 1. GEVAAR

  Levensgevaar door elektrische schok

  1. Schakel de omvormer spanningsvrij Omvormer spanningsvrij schakelen).
 2. Ventilatieroosters rechts en links verwijderen en reinigen:
  • 670786316
  • Draai de sluiting van het ventilatierooster met een platte schroevendraaier tot de sleuf zich in verticale positie bevindt.

  • 670786700
  • Verwijder het ventilatierooster. Til hiervoor het ventilatierooster enigszins op met een schroevendraaier.

  • Reinig het ventilatierooster met een zachte borstel, een kwast of met perslucht.

 3. LET OP

  Beschadiging van de omvormer door vreemde voorwerpen

  1. Het ventilatierooster mag niet langdurig worden verwijderd, omdat anders vreemde voorwerpen de behuizing kunnen binnendringen.
 4. Wacht tot de ventilator niet meer draait.
 5. 670787084
 6. Druk de vergrendelingen van de ventilator naar het midden van de ventilator.
 7. Neem de ventilator voorzichtig uit de omvormer.
 8. 670787468
 9. Ontgrendel de stekker van de ventilator en trek deze eruit.
 10. LET OP

  Beschadiging van de ventilator door perslucht

  1. Reinig de ventilator uitsluitend met een zachte borstel, kwast of vochtige doek.
  5807429900
 11. Steek na het reinigen de stekker van de ventilator weer in de bus tot deze vastklikt.
 12. Plaats de ventilator in de omvormer totdat hij hoorbaar vastklikt.
 13. Maak de ventilatieroosters links en rechts weer vast aan de omvormer.
  • 670788236
  • Plaats het ventilatierooster tot het vastklikt.

  • 670788620
  • Draai de sluiting van het ventilatierooster met een platte schroevendraaier tot de sleuf zich in horizontale positie bevindt en de pijl naar rechts wijst.

  • Controleer of het ventilatierooster stevig vastzit.

 14. Stel de omvormer weer in bedrijf De omvormer in bedrijf stellen).
 15. Controleer of de ventilatoren correct werken Werking van de ventilatoren controleren).