Ændring af displaysprog


Fagmand

Hvis sproget, som hører til landedataposten, ikke er det ønskede sprog, kan displaysproget ændres på følgende måde.

Oversigt over drejekontaktindstillingerne

A

B

Landedatapost

Displaysprog

Land

0

0

leveringstilstand

leveringstilstand

afhængigt af parametersæt

0

1

bibeholdes

Engelsk

afhængigt af parametersæt

0

2

bibeholdes

Tysk

afhængigt af parametersæt

0

3

bibeholdes

Fransk

afhængigt af parametersæt

0

4

bibeholdes

Spansk

afhængigt af parametersæt

0

5

bibeholdes

Italiensk

afhængigt af parametersæt

0

6

bibeholdes

græsk

afhængigt af parametersæt

0

7

bibeholdes

tjekkisk

afhængigt af parametersæt

0

8

bibeholdes

koreansk

afhængigt af parametersæt

0

9

bibeholdes

portugisisk

afhængigt af parametersæt

0

A

bibeholdes

nederlandsk

afhængigt af parametersæt

0

B

bibeholdes

slovensk

afhængigt af parametersæt

0

C

bibeholdes

bulgarsk

afhængigt af parametersæt

0

D

bibeholdes

polsk

afhængigt af parametersæt

Fremgangsmåde:

  1. FARE

    Livsfare på grund af høj spænding

    1. Kobl omformeren spændingsfri, og åbn kabinetdækslet Frakobling af spændingen til omformeren).
  2. Find drejekontaktindstillingen for det ønskede displaysprog.
  3. Stil drejekontakten A0 med en flad skruetrækker (skruetrækkerbredde: 2,5 mm). På den måde bibeholdes den indstillede landedatapost.
  4. Indstil drejekontakten B på det ønskede sprog med en flad skruetrækker (skruetrækkerbredde: 2,5 mm).
  5. Sæt omformeren i drift igen Idriftsættelse af omformeren).
  • Omformeren overtager indstillingerne efter idriftsættelsen. Dette forløb kan vare op til 5 minutter.