Zmiana języka wyświetlacza


Specjalista

W przypadku, gdy język wyświetlacza przypisany do zestawu danych krajowych nie odpowiada użytkownikowi, można go zmienić w następujący sposób.

Ustawienia przełączników obrotowych:

A

B

Zestaw danych krajowych

Język wyświetlacza

Kraj

0

0

Stan fabryczny

Stan fabryczny

Zależnie od zestawu parametrów

0

1

Zostaje zachowany

Angielski

Zależnie od zestawu parametrów

0

2

Zostaje zachowany

Niemiecki

Zależnie od zestawu parametrów

0

3

Zostaje zachowany

Francuski

Zależnie od zestawu parametrów

0

4

Zostaje zachowany

Hiszpański

Zależnie od zestawu parametrów

0

5

Zostaje zachowany

Włoski

Zależnie od zestawu parametrów

0

6

Zostaje zachowany

Grecki

Zależnie od zestawu parametrów

0

7

Zostaje zachowany

Czeski

Zależnie od zestawu parametrów

0

8

Zostaje zachowany

Koreański

Zależnie od zestawu parametrów

0

9

Zostaje zachowany

Portugalski

Zależnie od zestawu parametrów

0

A

Zostaje zachowany

Niderlandzki

Zależnie od zestawu parametrów

0

B

Zostaje zachowany

Słoweński

Zależnie od zestawu parametrów

0

C

Zostaje zachowany

Bułgarski

Zależnie od zestawu parametrów

0

D

Zostaje zachowany

Polski

Zależnie od zestawu parametrów

Sposób postępowania:

  1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

    Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

    1. Odłączyć falownik spod napięcia i otworzyć pokrywę obudowy Odłączanie falownika spod napięcia).
  2. Określić położenie przełączników obrotowych dla wybranego języka wyświetlacza.
  3. Za pomocą płaskiego wkrętaka o szerokości końcówki 2,5 mm ustawić przełącznik obrotowy A w położeniu 0 . W ten sposób ustawiony zestaw danych krajowych zostanie zachowany.
  4. Za pomocą płaskiego wkrętaka o szerokości końcówki 2,5 mm ustawić przełącznik obrotowy B na wybrany język wyświetlacza.
  5. Ponownie uruchomić falownik Uruchamianie falownika).
  • Falownik zastosuje ustawienia po uruchomieniu. Ten proces może trwać do 5 minut.