Αλλαγή γλώσσας οθόνης


ειδικευμένο προσωπικό

Όταν η αντίστοιχη με το σύνολο δεδομένων χώρας γλώσσα δεν είναι η επιθυμητή, μπορείτε να την τροποποιήσετε με την εξής διαδικασία.

Επισκόπηση θέσεων περιστροφικών διακοπτών:

A

B

Σύνολο δεδομένων χώρας

Γλώσσα οθόνης

Χώρα

0

0

Κατάσταση κατά την παράδοση

Κατάσταση κατά την παράδοση

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

1

διατηρείται

Αγγλικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

2

διατηρείται

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

3

διατηρείται

Γαλλικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

4

διατηρείται

Ισπανικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

5

διατηρείται

Ιταλικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

6

διατηρείται

Ελληνικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

7

διατηρείται

Τσεχικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

8

διατηρείται

Κορεατικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

9

διατηρείται

Πορτογαλικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

A

διατηρείται

Ολλανδικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

B

διατηρείται

Σλοβενικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

C

διατηρείται

Βουλγαρικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

0

ΠΕΜΠΤ

διατηρείται

Πολωνικά

ανάλογα με το σύνολο παραμέτρων

Διαδικασία:

  1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

    Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις

    1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την ηλεκτρική τάση και ανοίξτε το καπάκι του περιβλήματος Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
  2. Προσδιορίστε τη θέση του περιστροφικού διακόπτη για την επιθυμητή γλώσσα οθόνης.
  3. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη A με ένα πλακέ κατσαβίδι (πάχος μύτης: 2,5 mm) στη θέση 0. Έτσι διατηρείται το επιλεγμένο σύνολο δεδομένων χώρας.
  4. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη B με ένα πλακέ κατσαβίδι (πλάτος μύτης: 2,5 mm) στην επιθυμητή γλώσσα.
  5. Θέστε ξανά σε λειτουργία τον μετατροπέα Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα).
  • Ο μετατροπέας εφαρμόζει τις ρυθμίσεις μετά τη θέση σε λειτουργία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως 5 λεπτά.