AC bağlantısı için ön koşullar


AC kablolarında aranan koşullar:

  • İletken tipi: Bakır tel

  • Dış çap: 14 mm ila 25 mm

  • İletken kesiti: 6 mm² ila 16 mm²

  • Kablo yüksüklü maksimum kablo kesiti: 10 mm²

  • Soyma uzunluğu: 12 mm

  • Kablo boyutları, minimum iletken kesitleriyle ilgili gereksinimlerin belirlendiği yerel ve ulusal kablo boyutlandırma yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır. AC anma akımı, kablonun türü, döşeme yöntemi, kablo gruplaması, ortam sıcaklığı ve beklenen azami iletken kayıpları, kablonun boyutlandırılmasında esası oluşturan faktörlerdir (İletken kayıplarının hesaplanması için, www.SMA-Solar.com adresinde "Sunny Design" tasarım yazılımı sürüm 2.0 ve üzerine bakın).

Kaçak akım izleme ünitesi:

Eviricide işletim için harici kaçak akım rölesine gerek yoktur. Yerel düzenlemeler doğrultusunda kaçak akım rölesi gerekli olduğunda, aşağıdaki koşullar dikkate alınmalıdır:

  • Evirici, 100 mA veya daha yüksek anma kaçak akımlı A ve B tipi kaçak akım röleleri ile uyumludur (bir kaçak akım rölesi seçimi ile ilgili bilgiler için bkz. www.SMA-Solar.com sayfasındaki Teknik Bilgi "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" (Kaçak akım koruma rölesi seçimiyle ilgili kriterler)). Sistemdeki her bir evirici, kendine ait bir kaçak akım rölesi üzerinden kamuya açık şehir şebekesine bağlanmalıdır.

Yüksek gerilim kategorisi:

Evirici, IEC 60664-1 uyarınca Yüksek gerilim kategorisi III veya daha düşük olan şebekelerde kullanılabilir. Başka bir deyişle evirici, bir bina içerisindeki şebeke bağlantı noktasına kalıcı olarak bağlanabilir. Açık havada uzun kablolar kullanılarak yapılan kurulumlarda, Yüksek gerilim kategorisi IV'ü Yüksek gerilim kategorisi III'e düşürmek için ek önlemler alınması gerekir (www.SMA-Solar.com adresinde "Overvoltage Protection" (Yüksek gerilim koruması) teknik bilgisine bakın).

İlave topraklama:

IEC 62109 uyarınca güvenlik

Evirici, bir koruyucu iletken izleme ünitesi ile donatılmamıştır. IEC 62109 uyarınca güvenliğin sağlanması için, aşağıdaki tedbirlerden birini uygulamanız zorunludur:

  1. Asgari 10 mm² kesitli bakır telden yapılmış bir koruyucu kabloyu, AC kablosunun bağlantı terminaline bağlayın.
  2. AC kablosu bağlantı terminalinde bağlı olan koruyucu iletken ile aynı kesite sahip olan bir ilave topraklama bağlayın İlave topraklamanın bağlanması). Bu sayede, AC kablosu bağlantı terminalindeki koruyucu iletkenin devre dışı kalması durumunda temas akımı önlenir.

İlave topraklama bağlantısı

Bazı ülkelerde esas itibariyle ilave topraklama talep edilmektedir. Geçerli yerel talimatları dikkate alın.

  1. İlave bir topraklama olması gerektiğinde, AC kablosu bağlantı terminalinde bağlı olan koruyucu iletken ile en azından aynı kesite sahip olan bir ilave topraklama bağlayın İlave topraklamanın bağlanması). Bu sayede, AC kablosu bağlantı terminalindeki koruyucu iletkenin devre dışı kalması durumunda temas akımı önlenir.