AC bağlantısı için ön koşullar


Kabloda aranan koşullar:

 • İletkenler bakırdan oluşmalıdır.

 • Dış çap: 14 mm ila 25 mm

 • İletken kesiti: 6 mm² ila 16 mm²

 • Kablo yüksüklü maksimum iletken kesiti: 10 mm²

 • Soyma uzunluğu: 12 mm

 • Kablo boyutları, minimum iletken kesitleriyle ilgili gereksinimlerin belirlendiği yerel ve ulusal kablo boyutlandırma yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır. AC anma akımı, kablonun türü, döşeme yöntemi, kablo gruplaması, ortam sıcaklığı ve beklenen azami iletken kayıpları, kablonun boyutlandırılmasında esası oluşturan faktörlerdir (İletken kayıplarının hesaplanması için, www.SMA-Solar.com adresinde "Sunny Design" tasarım yazılımı sürüm 2.0 ve üzerine bakın).

Kesici anahtar ve hat koruması:

UYARI

Eviricinin, devre kesici anahtar olarak buşonlu sigortaların kullanılması nedeniyle hasar görmesi

Buşonlu sigortalar (örn. D sistemi (Diazed) veya NEOZED sigortası) kesici anahtar değildir.

 1. Devre kesici anahtar olarak buşonlu sigorta kullanmayın.
 2. Devre kesme tertibatı olarak bir devre kesici anahtar veya minyatür devre kesici kullanın (düzenlemeyle ilgili bilgiler ve örnekler için bkz. www.SMA-Solar.com adresinde "Circuit Breaker" (Devre kesici anahtar) teknik bilgisi).
 • Birden fazla eviriciye sahip olan sistemlerde her evirici kendine ait 3 fazlı bir devre kesici ile emniyete alınmalıdır. Müsaade edilen maksimum sigorta korumasına uyulmalıdır Teknik veriler). Bu sayede ilgili kabloda bağlantı kesildikten sonra artık gerilim olmasını önlersiniz.

 • Evirici ve devre kesici arasında kalan yükler ayrıca sigortalanmalıdır.

Kaçak akım izleme ünitesi:

 • Harici bir kaçak akım koruma rölesi öngörüldüğü takdirde, 100 mA veya daha yüksek bir kaçak akımda devreye giren bir kaçak akım koruma rölesi kullanılmalıdır (bir kaçak akım koruma rölesinin seçimiyle ilgili bilgiler için bkz. www.SMA-Solar.com adresinde "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" (Kaçak akım koruma rölesi seçimiyle ilgili kriterler) teknik bilgisi).

Yüksek gerilim kategorisi:

Evirici, IEC 60664-1 uyarınca Yüksek gerilim kategorisi III veya daha düşük olan şebekelerde kullanılabilir. Başka bir deyişle evirici, bir bina içerisindeki şebeke bağlantı noktasına kalıcı olarak bağlanabilir. Açık havada uzun kablolar kullanılarak yapılan kurulumlarda, Yüksek gerilim kategorisi IV'ü Yüksek gerilim kategorisi III'e düşürmek için ek önlemler alınması gerekir (www.SMA-Solar.com adresinde "Overvoltage Protection" (Yüksek gerilim koruması) teknik bilgisine bakın).

İlave topraklama:

IEC 62109 uyarınca güvenlik

Evirici, bir koruyucu iletken izleme ünitesi ile donatılmamıştır. IEC 62109 uyarınca güvenliğin sağlanması için, aşağıdaki tedbirlerden birini uygulamanız zorunludur:

 1. Asgari 10 mm² kesitli bakır telden yapılmış bir koruyucu kabloyu, AC kablosunun bağlantı terminaline bağlayın.
 2. AC kablosu bağlantı terminalinde bağlı olan koruyucu iletken ile aynı kesite sahip olan bir ilave topraklama bağlayın İlave topraklamanın bağlanması). Bu sayede, AC kablosu bağlantı terminalindeki koruyucu iletkenin devre dışı kalması durumunda temas akımı önlenir.

İlave topraklama bağlantısı

Bazı ülkelerde esas itibariyle ilave topraklama talep edilmektedir. Geçerli yerel talimatları dikkate alın.

 1. İlave bir topraklama olması gerektiğinde, AC kablosu bağlantı terminalinde bağlı olan koruyucu iletken ile en azından aynı kesite sahip olan bir ilave topraklama bağlayın İlave topraklamanın bağlanması). Bu sayede, AC kablosu bağlantı terminalindeki koruyucu iletkenin devre dışı kalması durumunda temas akımı önlenir.