AC-liitännän edellytykset


Kaapeleita koskevat vaatimukset:

 • Johtimien täytyy olla kuparia.

 • Ulkohalkaisija: 14 mm - 25 mm

 • Johtimen poikkipinta-ala: 6–16 mm²

 • Johtimen maks. poikkipinta-ala pääteholkin kanssa: 10 mm²

 • Kuorintapituus: 12 mm

 • Kaapeli täytyy mitoittaa johtojen mitoitusta koskevien paikallisten ja maakohtaisten määräysten mukaan, joiden mukaan voidaan laskea vähimmäispoikkipintaa koskevat vaatimukset. Vaikutussuureet kaapelin mitoitukseen ovat esim. AC-nimellisvirta, kaapelin tyyppi, asennustapa, ryhmittely, ympäristölämpötila ja maksimit toivotut johtohäviöt (johtohäviöiden laskenta, katso mitoitusohjelmisto "Sunny Design" alkaen ohjelmistoversiosta 2.0 osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Kuormakytkimet ja johtosuoja:

HUOMIO

Ruuvisulakkeiden käyttö virrankatkaisijana vaurioittaa invertteriä

Ruuvisulakkeet (esim. DIAZED-sulake tai NEOZED-sulake) eivät ole kuormakytkimiä.

 1. Ruuvisulakkeita ei saa käyttää kuormakytkiminä.
 2. Käytä kuormakytkintä tai johtosuojakytkintä virrankatkaisijana (mitoitustietoja ja -esimerkkejä on teknisissä tiedoissa ”Circuit Breaker” (Katkaisija) osoitteessa www.SMA-Solar.com).
 • Järjestelmissä, joissa on useita inverttereitä, kukin invertteri on suojattava omalla, 3-vaiheisella johtosuojakytkimellä. Silloin on noudatettava maksimia sallittua sulakesuojausta Tekniset tiedot). Näin vältetään jäännösjännitteen jääminen kyseiseen kaapeliin katkaisun jälkeen.

 • Inverttereiden ja johtosuojakytkinten välille asennettavat laitteet on suojattava erillisillä sulakkeilla.

Vikavirran valvontayksikkö:

 • Kun on määrätty ulkoinen vikavirtasuojakytkin, on asennettava sellainen vikavirtasuojakytkin, joka laukeaa 100 mA vikavirrassa tai korkeammassa (tietoja vikavirtasuojakytkimen valinnasta, katso tekniset tiedot ”Criteria for Selecting a Residual-Current Device” (Vikavirtasuojan valintaperusteet) osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Ylijänniteluokka:

Invertteriä voidaan käyttää ylijänniteluokan III verkoissa ja alhaisemmissa standardin IEC 60664-1 mukaan. Se tarkoittaa, että invertteri voidaan liittää pysyvästi rakennuksen verkkoliityntäpisteeseen. Jos pitkiä johtoreittejä asennetaan ulos, tarvitaan ylimääräisiä toimenpiteitä ylijänniteluokan IV alentamiseksi ylijänniteluokaksi III (katso tekniset tiedot ”Overvoltage protection” (Ylijännitesuoja) osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Ylimääräinen maadoitus:

Turvallisuus standardin IEC 62109 mukaan

Invertteri ei ole suojajohdinvalvonnalla varustettu. Standardin IEC 62109 mukaisen turvallisuuden takaamiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

 1. Liitä kuparilankaa oleva suojajohdin, jonka poikkipinta on vähintään 10 mm², AC-kaapelin liitinrimaan.
 2. Liitä ylimääräinen maadoitus, jolla on sama poikkipinta kuin AC-kaapelin liitinrimaan liitetyllä maadoitusjohtimella Ylimääräisen maadoituksen liittäminen). Näin vältetään kosketusvirta, jos AC-kaapelin liitinriman maadoitusjohdin pettää.

Liitäntä lisämaadoitukseen

Joissakin maissa vaaditaan ehdottomasti lisämaadoitus. Noudata kaikissa tapauksissa paikan päällä voimassa olevia määräyksiä.

 1. Jos tarvitaan ylimääräinen maadoitus, liitä ylimääräinen maadoitus, jolla on vähintään sama poikkipinta kuin AC-kaapelin liitinrimaan liitetyllä maadoitusjohtimella Ylimääräisen maadoituksen liittäminen). Näin vältetään kosketusvirta, jos AC-kaapelin liitinriman maadoitusjohdin pettää.