AC-liitännän edellytykset


Vaihtovirtakaapeleita koskevat vaatimukset:

  • Johdintyyppi: kuparilanka

  • Ulkohalkaisija: 14–25 mm

  • Johtimen poikkipinta-ala: 6–16 mm²

  • Maksimi johdinpoikkipinta pääteholkilla: 10 mm²

  • Kuorintapituus: 12 mm

  • Kaapeli täytyy mitoittaa johtojen mitoitusta koskevien paikallisten ja maakohtaisten määräysten mukaan, joiden mukaan voidaan laskea vähimmäispoikkipintaa koskevat vaatimukset. Vaikutussuureet kaapelin mitoitukseen ovat esim. AC-nimellisvirta, kaapelin tyyppi, asennustapa, ryhmittely, ympäristölämpötila ja maksimit toivotut johtohäviöt (johtohäviöiden laskenta, katso mitoitusohjelmisto "Sunny Design" alkaen ohjelmistoversiosta 2.0 osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Vikavirran valvontayksikkö:

Invertteri ei tarvitse käyttöä varten ulkoista vikavirtasuojakytkintä. Kun paikalliset määräykset vaativat vikavirtasuojakytkintä, seuraavat tiedot on huomioitava:

  • Invertteri on yhteensopiva tyypin A ja B vikavirtasuojakytkinten kanssa, joiden nimellisvikavirta on 100 mA tai korkeampi (tietoja vikavirtasuojakytkimen valinnasta, katso tekninen informaatio ”Criteria for Selecting a Residual-Current Device” (Vikavirtasuojan valintaperusteet) kohdasta www.SMA-Solar.com). Jokainen järjestelmään kuuluva invertteri täytyy liittää oman vikavirtasuojakytkimen kautta yleiseen sähköverkkoon.

Ylijänniteluokka:

Invertteriä voidaan käyttää ylijänniteluokan III verkoissa ja alhaisemmissa standardin IEC 60664-1 mukaan. Se tarkoittaa, että invertteri voidaan liittää pysyvästi rakennuksen verkkoliityntäpisteeseen. Jos pitkiä johtoreittejä asennetaan ulos, tarvitaan ylimääräisiä toimenpiteitä ylijänniteluokan IV alentamiseksi ylijänniteluokaksi III (katso tekniset tiedot ”Overvoltage protection” (Ylijännitesuoja) osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Ylimääräinen maadoitus:

Turvallisuus standardin IEC 62109 mukaan

Invertteri ei ole suojajohdinvalvonnalla varustettu. Standardin IEC 62109 mukaisen turvallisuuden takaamiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

  1. Liitä kuparilankaa oleva suojajohdin, jonka poikkipinta on vähintään 10 mm², AC-kaapelin liitinrimaan.
  2. Liitä ylimääräinen maadoitus, jolla on sama poikkipinta kuin AC-kaapelin liitinrimaan liitetyllä maadoitusjohtimella Ylimääräisen maadoituksen liittäminen). Näin vältetään kosketusvirta, jos AC-kaapelin liitinriman maadoitusjohdin pettää.

Liitäntä lisämaadoitukseen

Joissakin maissa vaaditaan ehdottomasti lisämaadoitus. Noudata kaikissa tapauksissa paikan päällä voimassa olevia määräyksiä.

  1. Jos tarvitaan ylimääräinen maadoitus, liitä ylimääräinen maadoitus, jolla on vähintään sama poikkipinta kuin AC-kaapelin liitinrimaan liitetyllä maadoitusjohtimella Ylimääräisen maadoituksen liittäminen). Näin vältetään kosketusvirta, jos AC-kaapelin liitinriman maadoitusjohdin pettää.