Forudsætninger for AC-tilslutningen


Krav til kablerne:

 • Lederne skal bestå af kobber.

 • Udvendig diameter: 14 mm til 25 mm

 • Ledertværsnit: 6 mm² til 16 mm²

 • Maks. ledertværsnit med lederendemuffe: 10 mm²

 • Afisoleringslængde: 12 mm

 • Kablet skal dimensioneres iht. lokale og nationale retningslinjer for dimensionering af ledninger, ud fra hvilke kravene til det minimale ledertværsnit kan være fastlagt. Påvirkningsstørrelserne med henblik på kabeldimensioneringen er f.eks. nominel AC‑strøm, kablets type, føringstypen, kabelsamlingen, omgivelsestemperaturen og de maks. ønskede ledningstab (se dimensioneringssoftwaren "Sunny Design" fra softwareversion 2.0 på www.SMA-Solar.com for beregning af ledningstab).

Lastadskiller og ledningsbeskyttelse:

BEMÆRK

Beskadigelse af omformeren på grund af anvendelse af skruesikringer som lastadskiller

Skruesikringer (f.eks. DIAZED-sikring eller NEOZED-sikring) er ikke lastadskillere.

 1. Der må ikke anvendes skruesikringer som lastadskillere.
 2. Der skal anvendes en lastadskiller eller belastningsafbryder som lastadskiller (se Teknisk information "Circuit Breaker" på www.SMA-Solar.com for informationer om og eksempler på dimensionering).
 • Ved anlæg med flere omformere skal hver omformer sikres med en egen, 3-faset belastningsafbryder. Den maks. tilladte sikring skal overholdes Tekniske data). Dermed undgås det, at der er restspænding på det pågældende kabel efter en adskillelse.

 • Forbrugere, som installeres mellem omformeren og belastningsafbryderen, skal sikres separat.

Fejlstrømsovervågningsenhed:

 • Hvis det er nødvendigt at installere en ekstern fejlstrømsafbryder, skal der installeres en fejlstrømsafbryder, som udløses ved en fejlstrøm på 100 mA eller højere (se Teknisk information "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" på www.SMA-Solar.com for informationer om valg af en fejlstrømsafbryder).

Overspændingskategori:

Omformeren kan anvendes på net i overspændingskategori III eller lavere iht. IEC 60664-1. Det vil sige, at omformeren kan sluttes permanent til nettilslutningspunktet i en bygning. Ved installationer med lange kabelføringsveje udendørs skal der træffes ekstra foranstaltninger for at reducere overspændingskategori IV til overspændingskategori III (se Teknisk information "Overvoltage protection" på www.SMA-Solar.com).

Ekstra jordforbindelse:

Sikkerhed iht. IEC 62109

Omformeren er ikke udstyret med en beskyttelsesleder-overvågning. For at sikre sikkerheden iht. IEC 62109 skal du gennemføre en af følgende foranstaltninger:

 1. Tilslut en beskyttelsesleder af kobbertråd med et tværsnit på mindst 10 mm² til klemrækken til AC-kablet.
 2. Tilslut en yderligere jordforbindelse, som har samme tværsnit som den tilsluttede beskyttelsesleder på klemrækken til AC-kablet Tilslutning af ekstra jordforbindelse). På den måde undgås berøringsstrøm, hvis beskyttelseslederen på klemrækken til AC-kablet svigter.

Tilslutning af en ekstra jordforbindelse

I nogle lande kræves der grundlæggende en ekstra jordforbindelse. Overhold altid de lokalt gældende forskrifter.

 1. Hvis der kræves en yderligere jordforbindelse, så tilslut en yderligere jordforbindelse, der mindst har samme tværsnit som den tilsluttede beskyttelsesleder på klemrækken til AC-kabletTilslutning af ekstra jordforbindelse). På den måde undgås berøringsstrøm, hvis beskyttelseslederen på klemrækken til AC-kablet svigter.