Forudsætninger for AC-tilslutningen


Krav til AC-kablerne:

  • Ledertype: kobbertråd

  • Udvendig diameter: 14 mm til 25 mm

  • Ledertværsnit: 6 mm² til 16 mm²

  • Maks. ledertværsnit med lederendemuffe: 10 mm²

  • Afisoleringslængde: 12 mm

  • Kablet skal dimensioneres iht. lokale og nationale retningslinjer for dimensionering af ledninger, ud fra hvilke kravene til det minimale ledertværsnit kan være fastlagt. Påvirkningsstørrelserne med henblik på kabeldimensioneringen er f.eks. nominel AC‑strøm, kablets type, føringstypen, kabelsamlingen, omgivelsestemperaturen og de maks. ønskede ledningstab (se dimensioneringssoftwaren "Sunny Design" fra softwareversion 2.0 på www.SMA-Solar.com for beregning af ledningstab).

Fejlstrømsovervågningsenhed:

Omformeren skal ikke bruge nogen ekstern fejlstrømsbeskyttelsesanordning til driften. Hvis de lokale bestemmelser kræver en fejlstrømsbeskyttelsesanordning, skal følgende tages i betragtning:

  • Omformeren er kompatibel med fejlstrømsbeskyttelsesanordninger af typen A og B, der har en mærkefejlstrøm på 100 mA eller højere (informationer om valg af en fejlstrømsbeskyttelsesanordning findes i Teknisk information "Criteria for Selecting a Residual-Current Device" på www.SMA-Solar.com). Hver omformer i anlægget skal tilsluttes til det offentlige elnet via en selvstændig fejlstrømsbeskyttelsesanordning.

Overspændingskategori:

Omformeren kan anvendes på net i overspændingskategori III eller lavere iht. IEC 60664-1. Det vil sige, at omformeren kan sluttes permanent til nettilslutningspunktet i en bygning. Ved installationer med lange kabelføringsveje udendørs skal der træffes ekstra foranstaltninger for at reducere overspændingskategori IV til overspændingskategori III (se Teknisk information "Overvoltage protection" på www.SMA-Solar.com).

Ekstra jordforbindelse:

Sikkerhed iht. IEC 62109

Omformeren er ikke udstyret med en beskyttelsesleder-overvågning. For at sikre sikkerheden iht. IEC 62109 skal du gennemføre en af følgende foranstaltninger:

  1. Tilslut en beskyttelsesleder af kobbertråd med et tværsnit på mindst 10 mm² til klemrækken til AC-kablet.
  2. Tilslut en yderligere jordforbindelse, som har samme tværsnit som den tilsluttede beskyttelsesleder på klemrækken til AC-kablet Tilslutning af ekstra jordforbindelse). På den måde undgås berøringsstrøm, hvis beskyttelseslederen på klemrækken til AC-kablet svigter.

Tilslutning af en ekstra jordforbindelse

I nogle lande kræves der grundlæggende en ekstra jordforbindelse. Overhold altid de lokalt gældende forskrifter.

  1. Hvis der kræves en yderligere jordforbindelse, så tilslut en yderligere jordforbindelse, der mindst har samme tværsnit som den tilsluttede beskyttelsesleder på klemrækken til AC-kabletTilslutning af ekstra jordforbindelse). På den måde undgås berøringsstrøm, hvis beskyttelseslederen på klemrækken til AC-kablet svigter.