Az AC-csatlakoztatás feltételei


AC-kábellel szembeni követelmények:

  • Vezetéktípus: rézhuzal

  • Külső átmérő: 14 mm től 25 mm

  • Vezető keresztmetszete: 6 mm² től 16 mm²

  • Érvéghüvelyes vezetők max. keresztmetszete: 10 mm²

  • Lecsupaszítási hossz: 12 mm

  • A kábelt a vezetékek méretezésére vonatkozó helyi és nemzeti irányelvek szerint kell kialakítani, amelyekből levezethetők a minimális vezeték-keresztmetszetre vonatkozó követelmények. A kábel méreteit befolyásoló tényezők közt említhető többek közt a névleges AC-áram, a kábel típusa, a fektetés módja, a felhalmozás, a környezeti hőmérséklet és a kívánt maximális teljesítményveszteség (a teljesítményveszteség kiszámításához lásd a Sunny Design szoftver legalább 2.0 verzióját a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).

Hibaáram-ellenőrző egység:

Az inverter üzemeltetéséhez nincs szükség külső hibaáram-védőkapcsolóra. Ha a helyi előírások hibaáram-védőkapcsolót írnak elő, akkor vegye figyelembe a következőket:

  • Az inverter kompatibilis a 100 mA vagy annál magasabb névleges hibaáramú A és B típusú hibaáram-védőkapcsolókkal (a hibaáram-védőkapcsoló kiválasztására vonatkozó tájékoztatást lásd: Criteria for Selecting a Residual-Current Device Műszaki tájékoztató, www.SMA-Solar.com). A berendezésben található minden invertert külön hibaáram-védőkapcsolóval kell csatlakoztatni a közcélú villamos hálózathoz.

Túlfeszültségi kategória:

Az inverter az IEC 60664-1 szerinti III. vagy annál alacsonyabb túlfeszültség-kategóriájú hálózatokon alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az inverter folyamatosan csatlakozhat az épület hálózati csatlakozási pontjára. Hosszú kábelúttal járó szabadtéri telepítések esetén kiegészítő intézkedésekre van szükség a IV. túlfeszültségi kategória III. kategóriára való csökkentése érdekében (lásd a(z) Overvoltage Protection műszaki tájékoztatót a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).

Kiegészítő földelés:

Biztonság az IEC 62109 szerint

Az inverter nem rendelkezik védővezető-felügyelettel. Az IEC 62109 szerinti biztonság garantálása érdekében végre kell hajtania a következő intézkedések egyikét:

  1. Csatlakoztasson egy legalább 10 mm² keresztmetszetű, rézhuzalból készült védővezetőt az AC-kábel számára szolgáló sorkapocshoz.
  2. Csatlakoztasson olyan kiegészítő földelést, amely ugyanakkora keresztmetszettel rendelkezik, mint az AC-kábel sorkapcsára csatlakoztatott védővezető Kiegészítő földelés csatlakoztatása). Ezáltal elkerülhető az érintési áram az AC-kábel sorkapcsára csatlakoztatott védővezető meghibásodása esetén.

Kiegészítő földelés csatlakoztatása

Egyes országokban kiegészítő földelésre van szükség. Mindig vegye figyelembe a helyileg érvényes előírásokat.

  1. Ha kiegészítő földelésre van szükség, akkor csatlakoztasson olyan kiegészítő földelést, amely legalább ugyanakkora keresztmetszettel rendelkezik, mint az AC-kábel sorkapcsára csatlakoztatott védővezető Kiegészítő földelés csatlakoztatása). Ezáltal elkerülhető az érintési áram az AC-kábel sorkapcsára csatlakoztatott védővezető meghibásodása esetén.