Az AC-csatlakoztatás feltételei


Kábellel szembeni követelmények:

 • A vezetékeknek rézből kell lenniük.

 • Külső átmérő: 14 mm - 25 mm

 • Vezető keresztmetszete: 6 mm² - 16 mm²

 • Érvéghüvelyes vezetők max. keresztmetszete: 10 mm²

 • Lecsupaszítási hossz: 12 mm

 • A kábelt a vezetékek méretezésére vonatkozó helyi és nemzeti irányelvek szerint kell kialakítani, amelyekből levezethetők a minimális vezeték-keresztmetszetre vonatkozó követelmények. A kábel méreteit befolyásoló tényezők közt említhető többek közt a névleges AC-áram, a kábel típusa, a fektetés módja, a felhalmozás, a környezeti hőmérséklet és a kívánt maximális teljesítményveszteség (a teljesítményveszteség kiszámításához lásd a Sunny Design szoftver legalább 2.0 verzióját a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).

Terhelés-leválasztó kapcsoló és vezetékvédelem:

FIGYELEM

Az inverter károsodása csavaros biztosítók terhelés-leválasztó szerkezetként való használata miatt

A csavaros biztosítók (pl. DIAZED-biztosító vagy NEOZED-biztosító) nem terhelés-leválasztó kapcsolók.

 1. Csavaros biztosítókat tilos terhelés-leválasztó szerkezetként használni.
 2. Terhelés-leválasztó szerkezetként terhelés-leválasztó kapcsolót vagy vezetékvédő kapcsolót kell használni (információkhoz és kialakítási példákhoz lásd a(z) Circuit Breaker műszaki tájékoztatót a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).
 • Több inverterrel rendelkező rendszereknél mindegyik invertert saját 3-fázisú vezetékvédő kapcsolóval kell védeni. Közben be kell tartani a biztosíték megengedett maximális erősségét Műszaki adatok). Ezáltal elkerülhető, hogy az érintett kábelen a leválasztás után maradékfeszültség legyen.

 • Az inverterek és a vezetékvédő kapcsolók közé beszerelt fogyasztókat külön biztosítékkal kell ellátni.

Hibaáram-ellenőrző egység:

 • Ha külső hibaáramvédő kapcsolóra van szükség, akkor olyan hibaáramvédő kapcsolót kell beszerelni, amely 100 mA-es vagy annál magasabb hibaáram esetén leold (a hibaáramvédő kapcsoló kiválasztására vonatkozó információkhoz lásd a(z) „Criteria for Selecting a Residual-Current Device” műszaki tájékoztatót a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).

Túlfeszültségi kategória:

Az inverter az IEC 60664-1 szerinti III. vagy annál alacsonyabb túlfeszültség-kategóriájú hálózatokon alkalmazható. Ez azt jelenti, hogy az inverter folyamatosan csatlakozhat az épület hálózati csatlakozási pontjára. Hosszú kábelúttal járó szabadtéri telepítések esetén kiegészítő intézkedésekre van szükség a IV. túlfeszültségi kategória III. kategóriára való csökkentése érdekében (lásd a(z) Overvoltage Protection műszaki tájékoztatót a(z) www.SMA-Solar.com oldalon).

Kiegészítő földelés:

Biztonság az IEC 62109 szerint

Az inverter nem rendelkezik védővezető-felügyelettel. Az IEC 62109 szerinti biztonság garantálása érdekében végre kell hajtania a következő intézkedések egyikét:

 1. Csatlakoztasson egy legalább 10 mm² keresztmetszetű, rézhuzalból készült védővezetőt az AC-kábel számára szolgáló sorkapocshoz.
 2. Csatlakoztasson olyan kiegészítő földelést, amely ugyanakkora keresztmetszettel rendelkezik, mint az AC-kábel sorkapcsára csatlakoztatott védővezető Kiegészítő földelés csatlakoztatása). Ezáltal elkerülhető az érintési áram az AC-kábel sorkapcsára csatlakoztatott védővezető meghibásodása esetén.

Kiegészítő földelés csatlakoztatása

Egyes országokban kiegészítő földelésre van szükség. Mindig vegye figyelembe a helyileg érvényes előírásokat.

 1. Ha kiegészítő földelésre van szükség, akkor csatlakoztasson olyan kiegészítő földelést, amely legalább ugyanakkora keresztmetszettel rendelkezik, mint az AC-kábel sorkapcsára csatlakoztatott védővezető Kiegészítő földelés csatlakoztatása). Ezáltal elkerülhető az érintési áram az AC-kábel sorkapcsára csatlakoztatott védővezető meghibásodása esetén.