Εγκατάσταση μετατροπέα


ειδικευμένο προσωπικό

Απαιτούμενο πρόσθετο υλικό εγκατάστασης (δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό):

 • Τουλάχιστον 2 βίδες κατάλληλες για το υπόστρωμα (διάμετρος: μέγιστη 10 mm)
 • Τουλάχιστον 2 ροδέλες κατάλληλες για τις βίδες (μέγιστη διάμετρος: 30 mm)
 • Ενδεχομένως 2 ούπατ κατάλληλα για το υπόβαθρο και τις βίδες
 • Για μεταφορά του μετατροπέα με γερανό: 2 βίδες με μάτι κατάλληλες για το βάρος του μετατροπέα (μέγεθος: Μ10)
 • Για την ασφάλιση του μετατροπέα έναντι κλοπής με ανύψωση: 2 βίδες, κατάλληλες για το υπόστρωμα, 2 ροδέλες, κατάλληλες για τις βίδες και, ανάλογα με το υπόστρωμα, ενδεχομένως 2 ούπατ, κατάλληλα για το υπόστρωμα και τις βίδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού κατά την ανύψωση και από πτώση του μετατροπέα

Ο μετατροπέας ζυγίζει 61 kg. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εσφαλμένη ανύψωση και πτώση του μετατροπέα κατά τη μεταφορά ή την ανάρτηση και την αφαίρεση.

 1. Μεταφέρετε τον μετατροπέα πάντα όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος εγκαυμάτων από τμήματα του περιβλήματος που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία

Τα τμήματα του περιβλήματος μπορούν να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.

 1. Τοποθετήστε τον μετατροπέα έτσι, ώστε κατά τη διάρκεια λειτουργίας να μην υπάρχει πιθανότητα ακούσιας επαφής.

Διαδικασία:

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος τραυματισμού από αγωγούς που έχουν υποστεί ζημιά

  Στον τοίχο μπορεί να υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή άλλοι αγωγοί παροχής (π.χ. για αέριο ή νερό).

  1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στον τοίχο αγωγοί, οι οποίοι μπορούν να υποστούν ζημίες από τη διάτρηση.
 2. Οριζοντιώστε την επίτοιχη βάση στον τοίχο και σημαδέψτε τη θέση των οπών με τη βοήθεια της επίτοιχης βάσης. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 1 οπή στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά της βάσης τοίχου.
 3. Αν ο μετατροπέας πρέπει να ασφαλιστεί έναντι κλοπής (ανύψωση), σημαδέψτε τη θέση των οπών διάτρησης για την ασφάλεια ανύψωσης. Προσέξτε τη διαστασιολόγηση των 2 σημείων στήριξης στο κάτω μέρος της πλάτης του μετατροπέα.
 4. Αφήστε στην άκρη την επίτοιχη βάση και διανοίξτε τις οπές που έχετε σημαδέψει.
 5. Ανάλογα με το υπόβαθρο τοποθετήστε ενδεχομένως τα ούπατ στις οπές που έχετε διανοίξει.
 6. Βιδώστε την επίτοιχη βάση σε οριζόντια θέση με βίδες και ροδέλες.
 7. 851014028
 8. Αναρτήστε τον μετατροπέα στην επίτοιχη βάση.
 9. Αν ο μετατροπέας μεταφέρθηκε με γερανό, αφαιρέστε τους βιδωτούς κρίκους από τα σπειρώματα στην πάνω πλευρά του μετατροπέα και τοποθετήστε ξανά τα πώματα στεγανοποίησης.
 10. 853288204
 11. Ξεβιδώστε και τις 6 βίδες του κάτω καπακιού περιβλήματος με ένα κλειδί Άλεν (μέγ. 3).
 12. 853288588
 13. Ανασηκώστε το κάτω καπάκι περιβλήματος και αφαιρέστε το.
 14. 853288972
 15. Για την ασφάλιση του μετατροπέα έναντι ανασηκώματος, στερεώστε τον μετατροπέα με κατάλληλο υλικό στερέωσης στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε αμφότερες τις κάτω οπές στην πλάτη του μετατροπέα.
 16. Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας έχει στερεωθεί καλά.