Montering af omformeren


Fagmand

Nødvendigt ekstra monteringsmateriale (ikke inkluderet i leveringsomfanget):

 • Mindst 2 skruer, der er egnede til underlaget (diameter: maks. 10 mm)
 • Mindst 2 skiver, som er egnede til skruerne (diameter: maks. 30 mm)
 • Evt. 2 rawlplugs, som er egnede til underlagsmaterialet og skruerne
 • Ved transport af omformeren med en kran: 2 øjeskruer, der egner sig til omformerens vægt (størrelse: M10)
 • For at sikre omformeren mod at blive løftet ud: 2 skruer, der egner sig til underlaget, 2 skiver, der egner sig til skruerne og, afhængigt af underlaget, evt. 2 dyvler, der egner sig til underlaget og skruerne

FORSIGTIG

Risiko for kvæstelser, når omformeren løftes, og hvis den falder ned

Omformeren vejer 61 kg. Hvis omformeren løftes forkert, eller hvis den falder ned under transporten, eller når den monteres og afmonteres, er der risiko for kvæstelser.

 1. Transportér altid omformeren som beskrevet i det følgende.

FORSIGTIG

Risiko for forbrænding på grund af varme kabinetdele

Under driften kan kabinetdele blive varme.

 1. Montér omformeren, så en utilsigtet berøring under driften ikke er mulig.

Fremgangsmåde:

 1. FORSIGTIG

  Fare for kvæstelser på grund af beskadigede ledninger

  I væggen kan der være trukket strømledninger eller andre forsyningsledninger (f.eks. til gas eller vand).

  1. Kontrollér, at der ikke er ført ledninger i væggen, som kan blive beskadiget under boringen af hullerne.
 2. Justér vægholderen på væggen, så den er i vater, og markér borehullernes position ved hjælp af vægholderen. Anvend mindst 1 hul i vægholderens højre side og venstre side.
 3. Hvis omformeren skal sikres mod at blive løftet ud: Markér positionen for borehullerne til løftesikringen. Tag her højde for dimensionsangivelsen for de 2 fastgøringspunkter i den nederste del af omformerens bagvæg.
 4. Læg vægholderen til side, og bor de markerede huller.
 5. Sæt evt. rawlplugsene i borehullerne afhængigt af underlagsmaterialet.
 6. Skru vægholderen vandret fast med skruerne og skiverne.
 7. 851014028
 8. Sæt omformeren i vægholderen.
 9. Når omformeren blev transporteret med en kran, skal øjeskruerne skrues ud af gevindene på oversiden af omformeren og blindpropperne sættes i igen.
 10. 853288204
 11. Skru alle 6 skruer til det nederste kabinetdæksel ud med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3).
 12. 853288588
 13. Vip det nederste husdæksel op, og tag det af.
 14. 853288972
 15. For at sikre omformeren mod at blive løftet ud skal den fastgøres til væggen med egnet fastgøringsmateriale. Til det formål anvendes de to nederste boringer i omformerens bagvæg.
 16. Kontrollér, at omformeren sidder fast.