Montaż falownika


Specjalista

Dodatkowe niezbędne materiały montażowe (nie są załączone do urządzenia):

 • Przynajmniej 2 śruby odpowiednie do podłoża o średnicy maksymalnej 10 mm.
 • Przynajmniej 2 podkładki pasujące do śrub (średnica maksymalna 30 mm)
 • Ewentualnie 2 kołki rozporowe odpowiednie do podłoża i stosowanych śrub
 • Do transportu falownika za pomocą dźwigu: 2 śruby oczkowe odpowiednie do masy falownika (rozmiar - M10)
 • Do zabezpieczenia falownika przed zdemontowaniem: 2 śruby odpowiednie do podłoża, 2 podkładki pasujące do śrub i - w zależności od podłoża - również 2 kołki rozporowe, które są odpowiednie do podłoża i pasują do śrub.

PRZESTROGA

Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała przy podnoszeniu i wskutek upuszczenia falownika

Masa falownika wynosi 61 kg. Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upuszczenia falownika podczas transportu lub zawieszania w uchwycie ściennym lub jego zdejmowania z uchwytu można odnieść obrażenia ciała.

 1. Podczas transportu falownika należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.

 1. Falownik należy zamontować w taki sposób, aby uniemożliwić jego przypadkowe dotknięcie podczas eksploatacji.

Sposób postępowania:

 1. PRZESTROGA

  Zagrożenie skaleczeniem się o uszkodzone przewody

  W ścianie mogą być poprowadzone przewody elektrycznej lub inne przewody zaopatrzenia w media (np. gazowe, wodne).

  1. Sprawdzić, czy w ścianie nie przebiegają żadne przewody, które mogłyby zostać uszkodzone przy wykonywaniu otworów.
 2. Umieścić uchwyt ścienny na ścianie w pozycji poziomej i za jego pomocą zaznaczyć położenie otworów do wywiercenia. W tym celu należy użyć przynajmniej po 1 otworze z prawej i lewej strony uchwytu ściennego.
 3. Przy stosowaniu zabezpieczenia falownika przed zdemontowaniem należy zaznaczyć miejsce wykonania otworów na zabezpieczenie przed demontażem. Należy przy tym przestrzegać wymiarów 2 punktów mocowania w dolnej części tylnej ściany falownika.
 4. Odłożyć uchwyt ścienny na bok i wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.
 5. W zależności od podłoża włożyć do otworów kołki rozporowe.
 6. Za pomocą śrub i podkładek przykręcić uchwyt ścienny w położeniu poziomym.
 7. 851014028
 8. Zawiesić falownik w uchwycie ściennym.
 9. W przypadku transportu falownika za pomocą dźwigu wykręcić śruby oczkowe z otworów gwintowanych w górnej części falownika i założyć w te miejsca zaślepki.
 10. 853288204
 11. Odkręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3).
 12. 853288588
 13. Przechylić do góry dolną pokrywę obudowy i zdjąć ją.
 14. 853288972
 15. Aby zabezpieczyć falownik przed zdemontowaniem, należy go umocować na ścianie za pomocą odpowiednich materiałów montażowych. Do tego celu należy wykorzystać oba dolne otwory na tylnej ściance falownika.
 16. Sprawdzić, czy falownik jest solidnie umocowany.