Omvormer monteren


Vakman

Aanvullend vereist montagemateriaal (niet bij de levering inbegrepen):

 • ten minste 2 schroeven die geschikt zijn voor de ondergrond (diameter: maximaal 10 mm)
 • ten minste 2 onderlegringen die geschikt zijn voor de schroeven (diameter: maximaal 30 mm)
 • eventueel 2 pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond en de schroeven
 • voor transport van de omvormer met een kraan: 2 oogschroeven die geschikt zijn voor het gewicht van de omvormer (maat: M10)
 • voor de beveiliging van de omvormer tegen uittillen: 2 schroeven die geschikt zijn voor de ondergrond, 2 onderlegringen die geschikt zijn voor de schroeven en afhankelijk van de ondergrond eventueel 2 pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond en de schroeven

VOORZICHTIG

Risico op lichamelijk letsel door optillen en naar beneden vallen van de omvormer

De omvormer weegt 61 kg. Daarom bestaat er gevaar op lichamelijk letsel door verkeerd tillen en door het naar beneden vallen van de omvormer tijdens transport of het plaatsen in of verwijderen uit de wandsteun.

 1. Transporteer de omvormer altijd zoals hierna beschreven.

VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing

Tijdens gebruik kunnen onderdelen van de behuizing heet worden.

 1. Monteer de omvormer zodanig dat hij tijdens bedrijf niet per ongeluk kan worden aangeraakt.

Werkwijze:

 1. VOORZICHTIG

  Gevaar voor letsel door beschadigde leidingen

  In de wand kunnen zich stroomleidingen of andere leidingen (bijv. voor gas of water) bevinden.

  1. Controleer of er in de muur leidingen zijn geïnstalleerd die tijdens het boren kunnen worden beschadigd.
 2. Lijn de wandsteun horizontaal uit aan de wand en markeer de positie van de boorgaten met de wandsteun. Gebruik daarbij minstens 1 gat aan de rechterkant en 1 gat aan de linkerkant van de wandsteun.
 3. Als de omvormer tegen uittillen moet worden beveiligd, markeer dan ook de positie van de boorgaten voor de beveiligingsschroeven. Houd daarbij rekening met de afstanden van de 2 bevestigingspunten in het onderste deel van de achterwand van de omvormer.
 4. Leg de wandsteun opzij en boor de gemarkeerde gaten.
 5. Steek afhankelijk van de ondergrond zo nodig de pluggen in de boorgaten.
 6. Schroef de wandsteun horizontaal vast met de schroeven en onderlegringen.
 7. 851014028
 8. Hang de omvormer in de wandsteun.
 9. Als de omvormer met een kraan is getransporteerd, draai dan de oogschroeven uit de schroefdraden aan de bovenkant van de omvormer en breng de blindstoppen weer aan.
 10. 853288204
 11. Draai alle 6 de schroeven van de onderste behuizingsdeksel eruit met een inbussleutel (SW 3).
 12. 853288588
 13. Klap de onderste deksel omhoog en verwijder hem.
 14. 853288972
 15. Bevestig de omvormer met geschikt bevestigingsmateriaal aan de wand om hem tegen uittillen te beveiligen. Gebruik hiervoor de beide onderste gaten in de achterwand van de omvormer.
 16. Controleer of de omvormer stevig vastzit.