Invertterin asennus


Ammattiehenkilöstö

Lisäksi tarvittava asennusmateriaali (eivät sisälly toimitukseen):

 • Vähintään 2 ruuvia, jotka soveltuvat alustalle (halkaisija: enintään 10 mm)
 • Vähintään 2 aluslevyä, jotka soveltuvat ruuveille (halkaisija: enintään 30 mm)
 • Tarvittaessa 2 tulppaa, jotka soveltuvat alustalle ja ruuveille
 • Invertterin kuljetukseen nosturilla: 2 silmukkaruuvia, jotka soveltuvat invertterin painolle (koko: M10)
 • Invertterin varmistaminen nostoa vastaan: 2 alustaan soveltuvaa ruuvia, 2 ruuveihin soveltuvaa aluslevyä ja alustasta riippuen mahdollisesti 2 vaarnaa, jotka soveltuvat alustaan ja ruuveille

VARO

Invertterin nosto ja putoaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran

Invertteri painaa 61 kg. Invertterin virheellinen nostaminen ja sen putoaminen kuljetuksen tai ripustamisen tai irrottamisen yhteydessä voi aiheuttaa vammoja.

 1. Kuljeta invertteri aina seuraavan kuvauksen mukaisesti.

VARO

Kuumien kotelonosien aiheuttama palovammojen vaara

Kotelonosat voivat kuumentua käytön aikana.

 1. Asenna invertteri niin, ettei siihen voida koskea vahingossa käytön aikana.

Toimintaohjeet:

 1. VARO

  Vaurioituneet johdot aiheuttavat loukkaantumisvaaran

  Seinään voi olla asennettuna sähköjohtoja tai muita syöttöjohtoja (esim. kaasulle tai vedelle).

  1. Varmista, ettei seinään ole asennettuna johtoja, joita poraaminen voi vaurioittaa.
 2. Kohdista seinäkiinnike seinälle vaakasuoraan asentoon ja merkitse porausreikien kohdat seinäkiinnikkeen avulla. Käytä siihen vähintään yhtä reikää oikealla ja vasemmalla seinäkiinnikkeessä.
 3. Jos invertterin nostaminen on estettävä, merkitse porausreikien sijainti nostovarmistimeen. Huomioi tuolloin 2 kiinnityspisteen mitat invertterin takaseinän alaosassa.
 4. Laita seinäkiinnike sivuun ja poraa merkityt reiät.
 5. Laita porattuihin reikiin alustasta riippuen tarvittaessa tulpat.
 6. Ruuvaa seinäkiinnike ruuveilla ja aluslevyillä kiinni.
 7. 851014028
 8. Ripusta invertteri seinäkiinnikkeeseen.
 9. Jos invertteri on kuljetettu nosturilla, ruuvaa silmukkaruuvit irti invertterin yläsivulla olevista kierteistä ja kiinnitä umpitulpat takaisin paikalleen.
 10. 853288204
 11. Ruuvaa kaikki 6 ruuvia irti kotelon alakannesta kuusiokoloavaimella (avainkoko 3).
 12. 853288588
 13. Käännä kotelon alakantta ylöspäin ja irrota se.
 14. 853288972
 15. Kiinnitä invertteri sopivalla kiinnitysmateriaalilla seinään sen nostamisen estämiseksi. Käytä siihen invertterin takaseinässä olevaa kumpaakin alareikää.
 16. Varmista, että invertteri on tiukasti paikallaan.