Aktivera Smart Inverter Screen


Med Smart Inverter Screen visas de viktigaste uppgifterna för växelriktaren redan på inloggningssidan för användargränssnittet. Du kan aktivera Smart Inverter Screen såsom beskrivs nedan.

Tillvägagångssätt:

  1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
  2. Logga in som installatör eller användare.
  3. På startsidan för användargränssnittet väljer du menyn Användarinställningar Uppbyggnad för användargränssnittets startsida).
  4. Välj [Smart Inverter Screen].
  • Smart Inverter Screen är aktiverat.