Udskiftning af overspændingsaflederen


Fagmand

SMA Solar Technology AG anbefaler at udskifte alle overspændingsafledere, når mindst en overspændingsafleder er defekt.

Fremgangsmåde:

 1. FARE

  Livsfare på grund af elektrisk stød

  1. Kobl omformeren spændingsfri, og åbn det nederste kabinetdækslet Frakobling af spændingen til omformeren).
  2. Vent i 20 min. inden DC-beskyttelsesafdækningen tages af.
  1614562828
 2. Løsn skruerne til DC-beskyttelsesafdækningen med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3), løft DC-beskyttelsesafdækningen nedefra, og tag den af.
 3. 1614563212
 4. Træk samtlige overspændingsafledere ud af stikpladserne. Pres i den forbindelse de riflede flader til venstre og højre på overspændingsaflederne sammen.
 5. 1614563596
 6. Fjern den røde beskyttelsesring fra den midterste stikkontakt på alle overspændingsaflederes underside.
 7. 1614563980
 8. Sæt nye overspændingsledere i de dertil beregnede stikpladser, indtil de går i hak med holdetapperne i siden. I den forbindelse skal kontrolvinduet på hver overspændingsafleder vende mod højre.
 9. Kontroller, at hver overspændingsafleder sidder godt fast i hver stikplads.
 10. 1614564364
 11. Skru alle 4 skruer i DC-beskyttelsesafdækningen fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3) i rækkefølgen 1 til 4 (tilspændingsmoment: 3 Nm ± 0,3 Nm).