Αντικατάσταση απαγωγού υπέρτασης


ειδικευμένο προσωπικό

Εάν τουλάχιστον ένας απαγωγός υπέρτασης είναι ελαττωματικός, η SMA Solar Technology AG συνιστά την αντικατάσταση όλων των απαγωγών υπέρτασης.

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης και ανοίξτε το κάτω καπάκι περιβλήματος Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
  2. Περιμένετε 20 λεπτά πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα DC.
  1614562828
 2. Ξεβιδώστε τiς βίδες του προστατευτικού καλύμματος DC με ένα κλειδί Άλεν (μέγ. 3) και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα DC ανασηκώνοντας αυτό από κάτω.
 3. 1614563212
 4. Απομακρύνετε όλους τους απαγωγούς υπέρτασης από τις υποδοχές. Για τον σκοπό αυτό πιέστε προς τα μέσα τις πτυχωτές επιφάνειες δεξιά και αριστερά στον απαγωγό υπέρτασης.
 5. 1614563596
 6. Αφαιρέστε από όλους τους απαγωγούς υπέρτασης τον κόκκινο προστατευτικό δακτύλιο από τη μεσαία κουμπωτή επαφή στην κάτω πλευρά του απαγωγού υπέρτασης.
 7. 1614563980
 8. Τοποθετήστε τους νέους αγωγούς υπέρτασης στις προβλεπόμενες υποδοχές μέχρι να ασφαλίσουν στις πλευρικές γλωττίδες ασφάλισης. Σε κάθε απαγωγό υπέρτασης το παραθυράκι ελέγχου πρέπει να είναι στραμμένο προς τα δεξιά.
 9. Βεβαιωθείτε ότι κάθε απαγωγός υπέρτασης είναι καλά στερεωμένος στην υποδοχή του.
 10. 1614564364
 11. Σφίξτε και τις 4 βίδες του προστατευτικού καλύμματος DC με κλειδί Άλεν (μέγ. 3) με τη σειρά 1 έως 4 (ροπή σύσφιξης: 3 Nm ± 0,3 Nm).