Ylijännitesuojan vaihtaminen


Ammattiehenkilöstö

Jos vähintään yksi ylijännitesuoja on viallinen, SMA Solar Technology AG suosittelee kaikkien ylijännitesuojien vaihtoa.

Toimintaohjeet:

 1. VAARA

  Sähköisku voi olla hengenvaarallinen

  1. Katkaise invertteristä jännite ja avaa kotelon alakansi Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
  2. Odota 20 minuuttia ennen DC-sujakannen irrottamista.
  1614562828
 2. Irrota DC-suojakannen ruuvit kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) ja nosta DC-suojakansi pois altapäin ja irrota.
 3. 1614563212
 4. Vedä kaikki ylijännitesuojat irti liitinpaikoista. Paina ylijännitesuojan rihlatut pinnat yhteen vasemmalla ja oikealla.
 5. 1614563596
 6. Vedä kaikista ylijännitesuojista irti punainen suojarengas ylijännitesuojan alapuolelta keskimmäisestä pistoliittimestä.
 7. 1614563980
 8. Kytke uudet ylijännitesuojat niille tarkoitettuihin liitinpaikkoihin, kunnes sivuilla olevat lukitusnokat kiinnittyvät paikalleen. Tällöin jokaisen ylijännitesuojan näkölasin täytyy osoittaa oikealle.
 9. Varmista, että ylijännitesuoja on tiukasti liitinpaikassaan.
 10. 1614564364
 11. Kiristä DC-suojakannen kaikki 4 ruuvia kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) järjestyksessä 1 - 4 (kiristysmomentti: 3 Nm ± 0,3 Nm).