Wyłączenie falownika z użytkowania


Specjalista

Aby po zakończeniu okresu eksploatacji falownika wyłączyć go całkowicie z użytkowania, należy wykonać czynności opisane w niniejszym rozdziale. W przypadku usterki falownika i otrzymania urządzenia zastępczego należy przestrzegać wskazówek dotyczących sposobu postępowania przy stosowaniu urządzenia zastępczego Sposób postępowania przy otrzymaniu urządzenia zastępczego).

PRZESTROGA

Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała przy podnoszeniu i wskutek upuszczenia falownika

Masa falownika wynosi 61 kg. Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upuszczenia falownika podczas transportu lub zawieszania w uchwycie ściennym lub jego zdejmowania z uchwytu można odnieść obrażenia ciała.

 1. Podczas transportu falownika należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

Sposób postępowania:

 1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia

  1. Odłączyć falownik spod napięcia Odłączanie falownika spod napięcia).
 2. Wyjąć z falownika przewód AC. W tym celu przestawić dźwignię zabezpieczającą listwę zaciskową do góry aż do oporu i wyjąć z listwy zaciskowej żyły przewodu AC.
 3. Docisnąć do dołu dźwignię zabezpieczającą listwy zaciskowej przewodu AC.
 4. Jeśli w falowniku stosowany jest przekaźnik wielofunkcyjny lub moduł SMA Power Control Module, należy odłączyć przewód przyłączeniowy od falownika.
 5. Gdy do falownika podłączone są inne przewody (np. przewód transmisji danych lub przewód sieciowy), należy odłączyć je od falownika.
 6. 866915980
 7. Założyć od góry dolną pokrywę obudowy i przechylić do dołu. Śruby muszą przy tym wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
 8. 866916364
 9. Przykręcić wszystkie 6 śrub za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3), dokręcając je w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Dokręcanie śrub w tej kolejności pozwoli uniknąć przekrzywienia pokrywy i utraty szczelności. Porada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy obudowy, długą śrubę należy włożyć na dole do środkowego otworu, a pozostałe 5 krótkich śrub do pozostałych otworów.
 10. PRZESTROGA

  Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy

  1. Poczekać 30 minut, aby obudowa mogła się schłodzić.
 11. Jeśli falownik jest zabezpieczony przed zdemontowaniem, wykręcić śruby z dolnych otworów w tylnej ściance falownika.
 12. Zdjąć falownik z uchwytu ściennego, przesuwając go ku górze.
 13. Jeśli falownik będzie przechowywany lub wysłany w opakowaniu, zapakować falownik, uchwyt ścienny i w stosownym przypadku także rozłącznik obciążenia DC. W tym celu należy użyć oryginalnego opakowania lub kartonu odpowiedniego do ciężaru i rozmiarów falownika.
 14. W przypadku utylizacji falownika należy przestrzegać obowiązujących w miejscu instalacji przepisów dotyczących utylizacji złomu elektronicznego.