Ud-af-driftsættelse af omformeren


Fagmand

Gå frem som beskrevet i dette kapitel for at sætte omformeren fuldstændigt ud af drift, når dens levetid er udløbet. Hvis omformeren er defekt, og du har modtaget en erstatningsomformer, skal du følge anvisningerne for modtagelse af en erstatningsomformer Fremgangsmåde ved modtagelse af en erstatningsomformer).

FORSIGTIG

Risiko for kvæstelser, når omformeren løftes, og hvis den falder ned

Omformeren vejer 61 kg. Hvis omformeren løftes forkert, eller hvis den falder ned under transporten, eller når den monteres og afmonteres, er der risiko for kvæstelser.

 1. Transportér altid omformeren som beskrevet i det følgende.

Fremgangsmåde:

 1. FARE

  Livsfare på grund af høj spænding

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
 2. Fjern AC-kablet fra omformeren. Tryk dertil sikringsarmene op indtil anslag, og træk lederne ud af klemmelisten til AC-kablet.
 3. Tryk klemrækkens sikringsarme til AC-kablet ned.
 4. Hvis multifunktionsrelæet eller SMA Power Control Module anvendes, skal tilslutningskablet fjernes fra omformeren.
 5. Hvis der er tilsluttet yderligere kabler (f.eks. datakabel eller netværkskabel), skal kablerne fjernes fra omformeren.
 6. 866915980
 7. Sæt det nederste kabinetdæksel i oppefra, og vip det ned. I den forbindelse skal skruerne rage ud af det nederste kabinetdæksel.
 8. 866916364
 9. Skru alle 6 skruer fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3) i rækkefølgen 1 til 6 (tilspændingsmoment: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Ved at overholde rækkefølgen undgår du, at dækslet skrues skævt på og at kabinettet ikke er tætnet korrekt. Tip: Hvis skruerne falder ud af det nederste kabinetdæksel, skal den lange skrue sættes i skruehullet forneden i midten og de 5 korte skruer i de resterende skruehuller.
 10. FORSIGTIG

  Risiko for forbrænding på grund af varme kabinetdele

  1. Vent 30 minutter, indtil kabinettet er kølet af.
 11. Hvis omformeren er sikret mod at blive løftet ud, skal du skrue skruerne ud af de nederste boringer i omformerens bagvæg.
 12. Tag omformeren ud af vægholderen foroven.
 13. Hvis omformeren skal opbevares eller sendes i en emballage, skal omformeren, vægholderen og evt. DC-lastadskilleren emballeres. Anvend dertil den originale emballage eller en emballering, som er egnet til omformerens vægt og størrelse.
 14. Når omformeren skal bortskaffes, skal den bortskaffes iht. de gældende lokale forskrifter for bortskaffelse af elektronisk affald.