Omvormer buiten bedrijf stellen


Vakman

In dit hoofdstuk leest u hoe u te werk gaat als u de omvormer na afloop van de levensduur volledig buiten bedrijf wilt stellen. Als de omvormer defect is en u een vervangend apparaat hebt ontvangen, neem dan de instructies voor de werkwijze na ontvangst van een vervangend apparaat in acht Werkwijze bij ontvangst van een vervangend apparaat).

VOORZICHTIG

Risico op lichamelijk letsel door optillen en naar beneden vallen van de omvormer

De omvormer weegt 61 kg. Daarom bestaat er gevaar op lichamelijk letsel door verkeerd tillen en door het naar beneden vallen van de omvormer tijdens transport of het plaatsen in of verwijderen uit de wandsteun.

 1. Transporteer de omvormer altijd zoals hierna beschreven.

Werkwijze:

 1. GEVAAR

  Levensgevaar door hoge spanningen

  1. Schakel de omvormer spanningsvrij Omvormer spanningsvrij schakelen).
 2. Verwijder de AC-kabel uit de omvormer. Druk daarvoor de veiligheidshendels tot aan de aanslag omhoog en trek de aders uit de klemmenstrook voor de AC-kabels.
 3. Druk de veiligheidshendels van de klemmenstrook voor de AC-kabel naar beneden.
 4. Als het multifunctionele relais of de SMA Power Control Module wordt gebruikt, verwijder dan de aansluitkabel uit de omvormer.
 5. Als er nog andere kabels (bijv. datakabels of netwerkkabels) zijn aangesloten, verwijder deze kabels dan uit de omvormer.
 6. 866915980
 7. Plaats de bovenkant van de onderste behuizingsdeksel in de behuizing en klap de deksel naar beneden. Daarbij moeten de schroeven uit de onderste behuizingsdeksel steken.
 8. 866916364
 9. Draai alle 6 schroeven met een inbussleutel (SW 3) vast in de volgorde 1 t/m 6 (koppel: 2,0 Nm ± 0,3 Nm). Door de volgorde aan te houden voorkomt u dat de deksel scheef komt te zitten en de behuizing niet volledig wordt afgedicht. Tip: plaats de lange schroef in het schroefgat onderin het midden en de 5 korte schroeven in de overige schroefgaten als de schroeven uit de onderste behuizingsdeksel vallen.
 10. VOORZICHTIG

  Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing

  1. Wacht 30 minuten tot de behuizing is afgekoeld.
 11. Als de omvormer tegen uittillen is beveiligd, moet u de schroeven uit de onderste boorgaten in de achterwand van de omvormer eruit draaien.
 12. Til de omvormer omhoog en neem hem van de wandsteun.
 13. Als de omvormer in een verpakking opgeslagen of verstuurd moet worden, verpak dan de omvormer, de wandsteun en, indien aanwezig, de DC-lastscheider. Gebruik hiervoor de originele verpakking of een verpakking die geschikt is voor het gewicht en de grootte van de omvormer.
 14. Als de omvormer moet worden afgevoerd, voer de omvormer dan af volgens de ter plaatse geldende afvoervoorschriften voor elektronisch afval.