Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση


Απαιτήσεις για το σημείο εγκατάστασης:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος από πυρκαγιά ή έκρηξη

Παρά την επιμελή κατασκευή, οι ηλεκτρικές συσκευές εγκυμονούν πάντοτε κίνδυνο πυρκαγιάς. Έτσι μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.

 1. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή εύφλεκτα αέρια.
 2. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιοχές, όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.
 • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε στύλο.

 • Πρέπει να υπάρχει σταθερό υπόβαθρο για την εγκατάσταση (π.χ. σκυρόδεμα ή τοιχοποιία). Στην εγκατάσταση σε γυψοσανίδα ή παρόμοιο υλικό, το προϊόν αναπτύσσει κατά τη λειτουργία ακουστικά αισθητές δονήσεις, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ενοχλητικές.

 • Στο σημείο εγκατάστασης δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση παιδιά.

 • Το σημείο εγκατάστασης πρέπει να είναι κατάλληλο για το βάρος και τις διαστάσεις του προϊόν Τεχνικά χαρακτηριστικά).

 • Το σημείο εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει πρόωρη γήρανση των εξωτερικών πλαστικών μερών και έντονη θέρμανση. Το προϊόν μειώνει την ισχύ του σε περίπτωση έντονης θέρμανσης, για πρόληψη μιας υπερθέρμανσης.

 • Το σημείο εγκατάστασης θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα και με ασφαλή τρόπο προσβάσιμο, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα βοηθήματα (π.χ. σκαλωσιές ή ανυψωτικές πλατφόρμες). Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στις επεμβάσεις του σέρβις.

 • Πρέπει να τηρούνται οι κλιματολογικές συνθήκες Τεχνικά χαρακτηριστικά).

 • Προκειμένου να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία, η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ -25°C και 40°C.

Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης:

 • Το προϊόν επιτρέπεται να εγκαθίσταται μόνο σε μια επιτρεπτή θέση. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι δεν μπορεί να διεισδύσει υγρασία στο προϊόν.

 • Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται έτσι, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τα σήματα των LED χωρίς κανένα πρόβλημα.

436392588

Επιτρεπτά και μη επιτρεπτά σημεία εγκατάστασης

Διαστάσεις για εγκατάσταση:

4285119756

Θέση των σημείων στήριξης (Στοιχεία διαστάσεων σε mm)

Συνιστώμενες αποστάσεις:

Εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενες αποστάσεις, εξασφαλίζεται επαρκής απαγωγή της θερμότητας. Έτσι εμποδίζετε μείωση της ισχύος λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας.

 • Πρέπει να τηρούνται οι συνιστώμενες αποστάσεις από τοίχους, άλλους μετατροπείς ή άλλα αντικείμενα.

 • Όταν τοποθετούνται περισσότερα προϊόντα σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, πρέπει να αυξάνετε τις αποστάσεις ανάμεσα στα προϊόντα και να φροντίζετε για επαρκή παροχή καθαρού αέρα.

498136972

Συνιστώμενες αποστάσεις (Στοιχεία διαστάσεων σε mm)