Montajla ilgili ön koşullar


Montaj yeri gereksinimleri:

İHTAR

Yangın veya patlama nedeniyle hayati tehlike

İtinalı konstrüksiyona rağmen, elektrikli cihazlar yangına neden olabilir. Bunun sonucunda, ölüm veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

 1. Ürünü, kolay tutuşabilen maddelerin veya yanıcı gazların bulunduğu alanlarda monte etmeyin.
 2. Ürünü, patlama tehlikesi olan alanlarda monte etmeyin.
 • Silindirik bir sütuna montaja müsaade edilmez.

 • Sabit bir zemin mevcut olmalıdır (örn. beton veya duvar). Kartonpiyer veya benzer malzeme üzerine montajda ürün işletim sırasında rahatsız edici bulunabilecek duyulabilir titreşimler oluşturabilir.

 • Montaj yeri çocukların erişemeyeceği bir yerde olmalıdır.

 • Montaj yeri ürünün ağırlığı ve ebatları için uygun olmalıdır Teknik veriler).

 • Montaj yeri doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Ürün üzerine doğrudan güneş ışığı gelmesi, dışarıda bulunan plastik parçalarının erken eskimesine ve aşırı ısınmaya neden olabilir. Çok güçlü ısınma halinde ürün, aşırı ısınmayı önlemek için çıkış gücünü azaltır.

 • Montaj yeri her zaman açıkta ve ilave yardımcı araçlar (örn. iskeleler veya kaldırma platformları) kullanılmadan güvenle erişilebilir olmalıdır. Aksi halde, muhtemel servis çalışmaları sadece kısıtlı şekilde yapılabilir.

 • İklimsel koşullara uyulmalıdır Teknik veriler).

 • Eviricinin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için, ortam sıcaklığı -25 °C ile 40 °C arasında olmalıdır.

Müsaade edilen ve edilmeyen montaj pozisyonları:

 • Ürün sadece, müsaade edilen bir konumda monte edilebilir. Bu sayede, ürünün içine nem girmeyeceğinden emin olunabilir.

 • Ürün, LED sinyallerinin sorunsuz okunabileceği şekilde monte edilmelidir.

436392588

Müsaade edilen ve edilmeyen montaj pozisyonları

Montaj için ölçüler:

4285119756

Sabitleme noktalarının konumu (mm cinsinden ölçüler)

Önerilen mesafeler:

Önerilen mesafelere uyarsanız yeterli ısı transferi sağlanmış olur. Bu sayede, yüksek sıcaklıktan kaynaklanan bir güç azaltmasını önlersiniz.

 • Duvarlara, diğer eviricilere veya cisimlere önerilen mesafelere uyulmalıdır.

 • Yüksek ortam sıcaklıklarının olduğu alanlara çok sayıda ürünün monte edilmesi durumunda, ürünler arasındaki mesafeler artırılmalı ve yeterli taze hava dolaşımı olması sağlanmalıdır.

498136972

Önerilen mesafeler (mm cinsinden ölçüler)