Voorwaarden voor de montage


Eisen aan de montagelocatie:

WAARSCHUWING

Levensgevaar door vuur of explosie

Ondanks een zorgvuldige constructie kan er bij elektrische apparaten brand ontstaan. Dit kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

 1. Monteer het product niet op plekken waar zich licht ontvlambare stoffen of brandbare gassen bevinden.
 2. Monteer het product niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Montage aan een paal is niet toegestaan.

 • De omvormer moet op een vaste ondergrond gemonteerd worden (bijv. beton of metselwerk). Als het product op gipskarton of dergelijke materialen wordt gemonteerd, produceert deze tijdens het bedrijf hoorbare vibraties die als storend kunnen worden ervaren.

 • De montagelocatie mag niet voor kinderen toegankelijk zijn.

 • De montagelocatie moet geschikt zijn voor het gewicht en de afmetingen van het product Technische gegevens).

 • De montagelocatie mag niet aan direct zonlicht blootgesteld zijn. Directe zoninstraling op het product kan leiden tot een vroegtijdige veroudering van kunststof onderdelen aan de buitenkant en te sterke verhitting. Als het product te heet wordt, wordt het vermogen automatisch beperkt om oververhitting te voorkomen.

 • De montagelocatie moet te allen tijde vrij en veilig toegankelijk zijn zonder dat hiervoor extra hulpmiddelen (bijv. steigers of hefplatforms) nodig zijn. Anders zijn eventuele onderhoudswerkzaamheden slechts in beperkte mate mogelijk.

 • De klimatologische voorwaarden moeten aangehouden worden Technische gegevens).

 • Om een optimale werking te garanderen moet de omgevingstemperatuur tussen -25 °C en 40 °C liggen.

Toegestane en niet toegestane montageposities:

 • Het product mag uitsluitend in een toegestane positie worden gemonteerd. Daardoor wordt gegarandeerd dat er geen vocht in het product kan binnendringen.

 • Het product moet zodanig worden gemonteerd dat u de ledsignalen gemakkelijk kunt aflezen.

436392588

Toegestane en niet toegestane montageposities

Afmetingen voor montage:

4285119756

Positie van de bevestigingspunten (afmetingen in mm)

Aanbevolen afstanden:

Wanneer de aanbevolen afstanden worden aangehouden, is voldoende warmteafvoer gewaarborgd. Daardoor voorkomt u een vermindering van het vermogen door een te hoge temperatuur.

 • De aanbevolen afstanden tot muren, andere omvormers of voorwerpen moeten worden aangehouden.

 • Als meerdere producten in bereiken met hoge omgevingstemperaturen worden gemonteerd, moeten de afstanden tussen de producten worden vergroot en moet er voor voldoende verse lucht worden gezorgd.

498136972

Aanbevolen afstanden (afmetingen in mm)