Asennuksen edellytykset


Asennuspaikkaan liittyvät vaatimukset:

VAROITUS

Tulipalo tai räjähdys aiheuttaa hengenvaaran.

Sähkölaitteissa voi syttyä palo huolellisesta rakentamisesta huolimatta. Se voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

 1. Laitetta ei saa asentaa alueille, joissa on helposti syttyviä aineita tai palavia kaasuja.
 2. Laitetta ei saa asentaa räjähdysvaarallisiin tiloihin.
 • Asennus pylvääseen on kiellettyä.

 • Tarvitaan luja alusta (esim. betoni tai muuraus). Jos laite asennetaan kipsikartongille tai vastaavan päälle, se kehittää käytön aikana korvin kuultavaa tärinää, joka voidaan kokea häiritseväksi.

 • Lapsilla ei saa päästää asennuspaikkaan.

 • Asennuspaikan täytyy soveltua laitteen painolle ja mitoille Tekniset tiedot).

 • Asennuspaikka ei saa altistua suoralle auringonvalolle. Suora auringonvalo voi aiheuttaa laitteen ulkoisten muoviosien ennenaikaista vanhenemista ja liian voimakasta lämpenemistä. Laitteen teho heikkenee liian voimakkaan lämpenemisen vuoksi ylikuumenemisen ehkäisemiseksi.

 • Asennuspaikka täytyy pitää aina vapaapääsyisenä turvallisella tavalla ilman ylimääräisten apuvälineiden (esim. telineiden tai nostolavojen) tarvetta. Muutoin mahdollinen huollon suorittaminen on mahdollista vain rajallisesti.

 • Ilmasto-olosuhteita täytyy noudattaa Tekniset tiedot).

 • Optimaalisen käytön takaamiseksi ympäristön lämpötilan tulee olla –25 °C ja 40 °C välillä.

Sallitut ja kielletyt asennusasennot:

 • Laitteen saa asentaa vain sallittuun asentoon. Silloin varmistetaan, ettei laitteeseen voi tunkeutua kosteutta.

 • Laite on asennettava niin, että voit lukea helposti LED-signaalit.

436392588

Sallitut ja kielletyt asennusasennot

Asennusmitat:

4285119756

Kiinnityskohtien sijainti (Mittatiedot mm)

Suositeltavat etäisyydet:

Jos noudatat suositeltuja etäisyyksiä, taataan lämmön riittävä johtaminen pois. Näin estät tehon alenemisen liian korkean lämpötilan vuoksi.

 • Suositeltuja etäisyyksiä seiniin, muihin inverttereihin ja esineisiin on noudatettava.

 • Jos tiloihin, joissa on korkeita ympäristölämpötiloja, asennetaan useita laitteita, laitteiden välisiä etäisyyksiä on pidennettävä ja on taattava raittiin ilman riittävyys.

498136972

Suositeltavat etäisyydet (Mittatiedot mm)