Ürün üzerindeki semboller


Sembol

Açıklama

Tehlikeli bir yere yönelik uyarı

Bu sembol, kullanım yerinde ilave bir topraklama veya potansiyel dengelemesi talep ediliyorsa, ürünün ilaveten topraklanması gerektiğini belirtir.

Elektrik gerilimi uyarısı

Ürün, yüksek gerilimlerle çalışmaktadır.

Sıcak yüzeylere karşı uyarı

Ürün, işletim sırasında ısınabilir.

Eviricideki yüksek gerilimler nedeniyle hayati tehlike söz konusudur, 5 dakikalık bekleme süresine uyun

Eviricinin gerilim ileten parçalarında, elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlikeye neden olabilecek yüksek gerilimler mevcuttur.

Evirici üzerindeki tüm çalışmalardan önce, eviriciyi bu dokümanda açıklandığı gibi gerilimsiz hale getirin.

Dokümanları dikkate alın

Ürünle birlikte teslim edilen bütün dokümanları dikkate alın.

Evirici

Yeşil LED'le birlikte sembol, eviricinin işletim durumunu gösterir.

Dokümanları dikkate alın

Kırmızı LED'le birlikte sembol, bir hata olduğunu gösterir.

İşlev yok

Nötr hatlı, 3 fazlı alternatif akım

Doğru akım

Üründe galvanik izolasyon bulunmamaktadır.

WEEE işareti

Ürünü ev atıklarıyla birlikte değil, kurulum yerindeki elektronik atık yönetmeliğine uygun biçimde tasfiye edin.

Ürün, dış mekan kurulumu için uygundur.

Koruma türü IP65

Ürün, gövdenin yer yönden püskürtme şeklinde maruz kaldığı toz ve su sızıntısına karşı korumalıdır.

CE işareti

Ürün, geçerli AB yönergelerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.

RoHS işareti

Ürün, geçerli AB yönergelerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Ürün, geçerli Avustralya standartlarının gerekliliklerini karşılamaktadır.

Ürün, elektrikli ve elektronik ürünler için Fas'taki güvenlik ve EMC yönetmeliklerine uygundur.