Laitteen symbolit


Symboli

Selitys

Varoitus vaaranpaikasta

Tämä symboli viittaa siihen, että tuote on varustettava lisämaadoituksella, jos asennuspaikka vaatii lisämaadoituksen tai potentiaalintasauksen.

Varoitus sähköjännitteestä

Laite toimii suurella jännitteellä.

Varoitus kuumasta pinnasta

Laite voi kuumentua sen ollessa toiminnassa.

Invertterissä oleva korkea jännite voi aiheuttaa hengenvaaran. Huomioi 5 minuutin odotusaika.

Invertterin jännitteisissä osissa on korkea jännite, joka voi aiheuttaa hengenvaarallisia sähköiskuja.

Kytke invertteri jännitteettömäksi tämän dokumentin ohjeiden mukaan aina ennen työskentelyä invertterin parissa.

Noudata dokumentaation ohjeita

Tutustu kaikkiin laitteen mukana toimitettuihin dokumentteihin ja noudata niiden ohjeita.

Invertteri

Symboli ja vihreä LED ilmaisevat yhdessä invertterin toimintatilan.

Noudata dokumentaation ohjeita

Symboli ja punainen LED ilmaisevat yhdessä virheen.

Ei toimintaa

3-vaiheinen vaihtovirta nollajohtimella

Tasavirta

Laitteessa ei ole galvaanista eristystä.

WEEE-merkki

Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan asennuspaikan voimassa olevien elektroniikkaromua koskevien hävittämismääräysten mukaisesti.

Tuote soveltuu asennettavaksi ulos.

Suojausluokka IP65

Laite on suojattu pölyn ja veden pääsyltä, jota suuntautuu koteloa vasten suihkuna kaikista suunnista.

CE-merkki

Tuote vastaa asiaankuuluvien EU-direktiivien vaatimuksia.

RoHS-merkki

Tuote vastaa asiaankuuluvien EU-direktiivien vaatimuksia.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Tuote vastaa asiaankuuluvien australialaisten standardien vaatimuksia.

Tuote on marokkolaisten sähkölaitteita koskevien turvallisuus- ja EMC-määräysten mukainen.