Symboler på produktet


Symbol

Forklaring

Advarsel om farligt sted

Dette symbol henviser til at omformeren skal have en ekstra jordforbindelse, hvis der på opstillingsstedet kræves en ekstra jording eller potentialudligning.

Advarsel om elektrisk spænding

Produktet arbejder med høje spændinger.

Advarsel om varm overflade

Under driften kan produktet blive varmt.

Livsfare på grund af høj spænding i omformeren, overhold ventetiden på 5 minutter

På omformerens spændingsførende komponenter er der høje spændinger, som kan give livsfarlige elektriske stød.

Før alle typer arbejde på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette dokument.

Overhold dokumentationerne

Overhold alle dokumentationerne, som leveres med produktet.

Omformer

Sammen med den grønne LED signalerer symbolet omformerens driftstilstand.

Overhold dokumentationerne

Sammen med den røde LED signalerer symbolet en fejl.

Ingen funktion

3-faset vekselstrøm med nulleder.

Jævnstrøm

Produktet har ikke en galvanisk adskillelse.

WEEE-mærkning

Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffaldet, men i henhold til de bortskaffelsesforskrifter for elaffald, der gælder på installationsstedet.

Produktet er egnet til udendørs montering.

Beskyttelsestype IP65

Produktet er beskyttet mod indtrængen af støv samt vand, der er rettet som stråle mod kabinettet fra alle retninger.

CE-mærkning

Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver.

RoHS-mærkning

Produktet overholder kravene i de relevante EU-direktiver.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Produktet overholder kravene i de relevante australske standarder.

Produktet overholder de marokkanske sikkerheds- og EMC-bestemmelser for elektriske produkter.