Starta installationsassistenten


Kvalificerad personal

Installationsassistenten tar dig steg för steg genom de nödvändiga stegen för den första konfigurationen av växelriktaren.

Installationsassistentens uppbyggnad:

2985081100

Installationsassistentens uppbyggnad (exempel)

Position

Beteckning

Betydelse

A

Konfigurationssteg

Översikt med stegen för installationsassistenten. Antalet steg är beroende av utrustningstypen och de extra inbyggda modulerna. Steget där du just befinner dig är markerat med blått.

B

Användarinformation

Information om det aktuella konfigurationssteget och inställningsmöjligheter för konfigurationssteget.

C

Konfigurationsfält

I det här fältet kan du göra inställningar.

Förutsättning:

  • Vid konfiguration när de 10 första inmatningstimmarna har gått eller när installationsassistenten har avslutats, måste SMA Grid Guard-koden finnas för att ändra nätrelevanta parametrar (se ”Application for SMA Grid Guard Code” under www.SMA-Solar.com).

Tillvägagångssätt:

  1. Öppna användargränssnittet Skapa en anslutning till användargränssnittet).
  2. Logga in som installatör.
  3. På startsidan för användargränssnittet väljer du menyn Användarinställningar Uppbyggnad för användargränssnittets startsida).
  4. I kontextmenyn väljer du [Starta installationsassistent].
  • Installationsassistenten öppnas.