Leveransomfattning


Kontrollera leveransen med avseende på fullständighet och utåt synliga skador. Kontakta er fackhandel om leveransen är ofullständig eller uppvisar skador.

3187210892

Leveransens beståndsdelar

Position

Antal

Beteckning

A

1

Växelriktare

B

1

Hållare för väggmontering

C

3

Skruv med kullrigt huvud M5x12

D

3

Positiv likströmskontakt

E

3

Negativ likströmskontakt

F

6

Tätningsplugg

G

1

Växelströmskontakt

H

1

RJ45-skyddshylsa: huvmutter, kabelhylsa, gänghylsa

I

1

WLAN-antenn

J

1

Snabbanvisning med lösenordsdekal på baksidan

Dekalen har följande information:

  • Identifieringskod PIC (Product Identification Code) för att registrera anläggningen i Sunny Portal

  • Registreringskod RID (Registration Identifier) för att registrera anläggningen i Sunny Portal

  • WLAN-lösenord WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Preshared Key) för direktanslutning till växelriktaren via WLAN