Leveringsomfang


Kontrollér leveringsomfanget for fuldstændighed og udvendigt synlige beskadigelser. Tag kontakt til forhandleren i tilfælde af ufuldstændigt leveringsomfang eller beskadigelser.

3187210892

Leveringsomfangets bestanddele

Position

Antal

Betegnelse

A

1

Omformer

B

1

Vægholder

C

3

Panhovedskrue M5x12

D

3

Positiv DC-stikforbinder

E

3

Negativ DC-stikforbinder

F

6

Tætningsprop

G

1

AC-stik

H

1

RJ45-beskyttelsestylle: omløbermøtrik, kabelgennemføring, gevindbøsning

I

1

WLAN-antenne

J

1

Kort vejledning med password-mærkat på bagsiden

Mærkaten indeholder følgende informationer:

  • Identifikationskode PIC (product identification code) til registreringen af anlægget i Sunny Portal

  • Registreringskode RID (registration identifier) til registreringen af anlægget i Sunny Portal

  • WLAN-password WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Preshared Key) til den direkte forbindelse med omformeren via WLAN