ELi vastavusdeklaratsioon


ELi direktiivide tähenduses

  • Elektromagnetiline ühilduvus 2014/30/EL (29.3.2014 L 96/79-106) (EMC)

  • Madalpinge 2014/35/EL (29.3.2014 L 96/357-374) (LVD)

  • Raadioseadmed 2014/53/EL (22.5.2014 L 153/62) (RED)

  • Teatavate ohtlike ainte kasutamise piirang 2011/65/EL (8.6.2011 L 174/88) ja 2015/863/EL (31.3.2015 L 137/10) (RoHS)

Käesolevaga kinnitab SMA Solar Technology AG, et käesolevas dokumendis kirjeldatud tooted vastavad ülalnimetatud direktiivide põhinõuetele ja muudele asjassepuutuvatele regulatsioonidele. Täieliku ELi vastavusdeklaratsiooni leiate www.SMA-Solar.com alt.