Modbus-funktsiooni konfigureerimine


Spetsialistid

Vaikimisi on Modbus-liides inaktiveeritud ja sidepordid 502 seatud.

SMA vaheldile SMA-Modbus®-i või SunSpec® Modbus®-iga ligipääsemiseks tuleb aktiveerida Modbus-liides. Pärast liidese aktiveerimist saab muuta mõlema IP-protokolli sideporte. Teavet Modbus-liidese kasutuselevõtu ja konfigureerimise kohta leiate „Tehnilistest andmetest“ "SMA ja SunSpec Modbus®-liides" www.SMA-Solar.com alt.

Teavet selle kohta, milliseid Modbus-registreid toetatakse, leiate „Tehnilistest andmetest“ "Modbus'i® parameetrid ja mõõteväärtused" www.SMA-Solar.com alt.

Andmetega seotud turvalisus aktiveeritud Modbus-liidese korral

Kui aktiveerite Modbus-liidese, on risk, et volitamata kasutajad pääsevad ligi teie fotoelektrilise seadme andmetele ja manipuleerivad neid.

Andmetega seotud turvalisuse loomiseks kasutage sobivaid kaitsemeetmeid, näiteks järgmisi:

  1. Kasutage tulemüüri.
  2. Sulgege kasutamata võrgupordid.
  3. Võimaldage kaugjuurdepääsu üksnes VPN-tunneli kaudu.
  4. Ärge looge kasutatavatel sideportidel Port-Forwardingut.
  5. Modbus-liidese inaktiveerimiseks lähtestage vaheldi tehaseseadetele või inaktiveerige uuesti aktiveeritud parameetrid.

Meetod:

  1. aktiveerige Modbus-liides ja kohandage vajaduse korral sidepordid (vt „Tehnilistest andmetest“ "SMA ja SunSpec Modbus®-liides" www.SMA-Solar.com alt).