Σύνδεση μετατροπέα στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο


ειδικευμένο προσωπικό

Προϋποθέσεις:

 • Πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες σύνδεσης του παρόχου του δικτύου.

 • Η τάση δικτύου πρέπει να είναι εντός του επιτρεπτού εύρους. Το ακριβές εύρος λειτουργίας του μετατροπέα καθορίζεται από τις παραμέτρους λειτουργίας του.

Διαδικασία:

 1. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών και από τις 3 φάσεις και ασφαλίστε τον ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί.
 2. Αν είναι βιδωμένο το κάτω καπάκι περιβλήματος, ξεβιδώστε όλες τις βίδες του κάτω καπακιού περιβλήματος με κλειδί Άλεν (μέγ. 3) και αφαιρέστε το καπάκι περιβλήματος ανασηκώνοντάς από κάτω.
 3. Αφαιρέστε την κολλητική ταινία από το άνοιγμα του περιβλήματος για το καλώδιο AC.
 4. 830341772
 5. Τοποθετήστε από έξω στο άνοιγμα του περιβλήματος τον βιδωτό σύνδεσμο καλωδίων και σφίξτε τον στο εσωτερικό με το κόντρα παξιμάδι.
 6. Εισάγετε το καλώδιο AC μέσω του βιδωτού συνδέσμου καλωδίου στο εσωτερικό του μετατροπέα. Για τον σκοπό αυτό λασκάρετε ελαφρά το παξιμάδι ρακόρ του βιδωτού συνδέσμου καλωδίων.
 7. Απογυμνώστε το καλώδιο AC.
 8. Κοντύνετε τους αγωγούς L1, L2, L3 και N κατά 5 mm τον καθένα, ώστε ο αγωγός PE να είναι μακρύτερος κατά 5 mm.
 9. Αφαιρέστε τη μόνωση από τους αγωγούς L1, L2, L3, N και PE κατά 12 mm.
 10. Πιέστε προς τα επάνω μέχρι τέρμα τους μοχλούς ασφάλισης της λωρίδας ακροδεκτών AC.
 11. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τη σύνδεση 2 αγωγών σε έναν ακροδέκτη σύνδεσης

  Κατά τη σύνδεση 2 αγωγών σε έναν ακροδέκτη σύνδεσης μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από κακή ηλεκτρική επαφή.

  1. Συνδέετε το πολύ 1 αγωγό ανά ακροδέκτη σύνδεσης.
 12. ΠΡΟΣΟΧΗ

  Κίνδυνος σύνθλιψης από απότομο κλείσιμο των μοχλών ασφάλισης

  Οι μοχλοί ασφάλισης κλείνουν πολύ γρήγορα και με μεγάλη δύναμη.

  1. Πιέστε προς τα κάτω τους μοχλούς ασφάλισης της λωρίδας ακροδεκτών για το καλώδιο AC χρησιμοποιώντας μόνο τον αντίχειρα.
  2. Μην πιάνετε ολόκληρη τη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC.
  3. Μην βάζετε τα δάκτυλά σας κάτω από τον μοχλό ασφάλισης.
 13. Συνδέστε τους αγωγούς PE, N, L1, L2 και L3 σύμφωνα με την επιγραφή στη λωρίδα ακροδεκτών για το καλώδιο AC και πιέστε προς τα κάτω τους μοχλούς ασφάλισης. Η φορά του περιστροφικού πεδίου των αγωγών L1, L2 και L3 δεν έχει σημασία.
 14. Βεβαιωθείτε για τη σταθερή στερέωση όλων των αγωγών.
 15. 830342156
 16. Σφίξτε το παξιμάδι ρακόρ του βιδωτού συνδέσμου καλωδίων.