Tilslutning af omformeren til det offentlige elnet


Fagmand

Forudsætninger:

 • Netudbyderens tilslutningsbetingelser skal overholdes.

 • Netspændingen skal befinde sig i det tilladte område. Omformerens nøjagtige arbejdsområde er fastsat i driftsparametrene.

Fremgangsmåde:

 1. Slå belastningsafbryderen for alle 3 faser fra, og sørg for at sikre den mod genindkobling.
 2. Hvis det nederste kabinetdæksel er monteret, skal du løsne alle skrue på det nederste kabinetdæksel med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3) og løfte kabinetdækslet op nedefra og tage det af.
 3. Fjern tapen fra kabinetåbningen til AC-kablet.
 4. 830341772
 5. Sæt kabelforskruningen ind i kabinetåbningen udefra, og skru den fast indefra med kontramøtrikken.
 6. Før AC-kablet gennem kabelforskruningen og ind i omformeren. Løsn i den forbindelse kabelforskruningens omløbermøtrik en smule, hvis det er nødvendigt.
 7. Fjern beklædning på AC-kablet.
 8. Afkort L1, L2, L3 og N med 5 mm hver, så PE er 5 mm længere.
 9. Afisolér L1, L2, L3, N og PE med 12 mm hver.
 10. Tryk sikringsarmene til AC-klemrækken op indtil anslag.
 11. FORSIGTIG

  Brandfare ved tilslutning af 2 ledere på en tilslutningsklemme

  Ved tilslutning af 2 ledere til en tilslutningsklemme kan der opstå en brand som følge af dårlig elektrisk kontakt.

  1. Tilslut maks. 1 leder pr. tilslutningsklemme.
 12. FORSIGTIG

  Fare for kvæstelser, hvis sikringsarmene smækker i

  Sikringsarmene smækker i meget hurtigt og kraftigt ved lukning.

  1. Tryk altid klemrækkens sikringsarme til AC-kablet ned med tommelfingeren.
  2. Hold ikke omkring hele klemrækken til AC-kablet.
  3. Hold ikke fingrene under sikringsarmene.
 13. Tilslut PE, N, L1, L2 og L3 på klemrækken til AC-kablet i henhold til påskriften, og tryk sikringsarmene ned. I den forbindelse er drejfeltets retning for L1, L2 og L3 ikke relevant.
 14. Kontrollér, at alle ledere sidder fast.
 15. 830342156
 16. Skru kabelforskruningens omløbermøtrik fast.