Podłączanie falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej


Specjalista

Warunki:

 • Należy przestrzegać warunków przyłączenia do sieci określonych przez lokalnego operatora sieci przesyłowej.

 • Napięcie sieciowe musi znajdować się w dozwolonym zakresie. Dokładny zakres roboczy falownika jest określony w parametrach użytkowych.

Sposób postępowania:

 1. Wyłączyć wszystkie 3 fazy wyłącznika nadmiarowo-prądowego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 2. Jeśli zamontowana jest dolna pokrywa obudowy, odkręcić w niej wszystkie śruby za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 3), a następnie podnieść ją od dołu i zdjąć.
 3. Zdjąć taśmę ochronną z otworu w obudowie na przewód AC.
 4. 830341772
 5. Założyć od zewnątrz przepust kablowy do otworu w obudowie i przymocować go od wewnątrz nakrętką zabezpieczającą.
 6. Przeprowadzić przewód AC do wnętrza falownika przez przepust kablowy. W razie potrzeby lekko poluzować nakrętkę złączkową przepustu kablowego.
 7. Usunąć izolację z przewodu AC.
 8. Żyłę L1, L2, L3 i N skrócić o 5 mm, aby żyła PE była dłuższa o 5 mm.
 9. Usunąć izolację na żyłach L1, L2, L3, N i PE na odcinku 12 mm.
 10. Dźwignię zabezpieczającą listwę zaciskową AC przestawić do góry aż do oporu.
 11. PRZESTROGA

  Niebezpieczeństwo pożaru przy podłączeniu 2 przewodów do jednego zacisku przyłączeniowego

  Przy podłączeniu 2 przewodów do jednego zacisku przyłączeniowego występuje zagrożenie pożarem wskutek słabej styczności elektrycznej.

  1. Do jednego zacisku przyłączeniowego wolno podłączyć maks. 1 przewód.
 12. PRZESTROGA

  Niebezpieczeństwo przygniecenia wskutek zatrzaśnięcia się dźwigni zabezpieczającej

  Podczas zamykania dźwignia zabezpieczająca zatrzaskuje się bardzo szybko i mocno.

  1. Dźwignię zabezpieczającą listwę zaciskową kabla AC należy tylko docisnąć kciukiem.
  2. Nie wolno chwytać całej listwy zaciskowej kabla AC.
  3. Nie wolno wkładać palców pod dźwignię zabezpieczającą.
 13. Podłączyć przewody PE, N, L1, L2 i L3 zgodnie z oznakowaniem do listwy zaciskowej przewodu AC i przestawić dźwignię zabezpieczającą do dołu. Kierunek obrotów pola wirującego przewodów L1, L2 i L3 nie jest istotny.
 14. Sprawdzić, czy wszystkie przewody są dobrze zamocowane.
 15. 830342156
 16. Dokręcić nakrętkę złączkową przepustu kablowego.