Modbus-toiminnon konfigurointi


Ammattiehenkilöstö

Modbus-liitäntä on yleisesti passivoitu, ja tiedonsiirtoportti 502 on asetettu.

Modbus-liitäntä on aktivoitava, jotta SMA-invertteriin pääsee käsiksi SMA Modbus®:lla tai SunSpec® Modbus®:lla. Liitännän aktivoinnin jälkeen kummankin IP-protokollan tiedonsiirtoportteja voidaan muuttaa. Tietoja Modbus-liitännän käyttöönotosta ja konfiguroinnista on teknisissä tiedoissa ”SMA Modbus® Interface” (SMA Modbus® -liitäntä) ja/tai teknisissä tiedoissa ”SunSpec® Modbus® Interface” (SunSpec® Modbus® -liitäntä) osoitteessa www.SMA-Solar.com.

Tietoturva Modbus-liitännän ollessa aktivoituna

Kun aktivoit Modbus-liitännän, on olemassa vaara, että luvattomat käyttäjät pääsevät käsiksi aurinkokennojärjestelmän tietoihin ja peukaloivat niitä.

Ryhdy tietoturvan luomiseksi sopiviin turvatoimenpiteisiin, esimerkiksi:

  1. Asenna palomuuri.
  2. Sulje tarpeettomat verkkoportit.
  3. Mahdollista etäkäyttö vain VPN-tunnelin kautta.
  4. Älä aseta porttiohjausta käytettäville tiedonsiirtoporteille.
  5. Passivoi Modbus-liitäntä palauttamalla invertteri tehdasasetuksiin tai passivoimalla jälleen aktivoidut parametrit.

Toimintaohjeet:

  1. Aktivoi Modbus-liitäntä ja mukauta tarvittaessa tiedonsiirtoportteja (katso tekniset tiedot ”SMA Modbus® Interface” (SMA Modbus® -liitäntä) ja/tai tekniset tiedot ”SunSpec® Modbus® Interface” (SunSpec® Modbus® -liitäntä) osoitteesta www.SMA-Solar.com).