Konfiguration af Modbus-funktionen


Fagmand

Som standard er Modbus-interfacet deaktiveret, og kommunikations-portene 502 indstillet.

For at få adgang til SMA omformeren med SMA Modbus® eller SunSpec® Modbus®, skal Modbus-interfacet aktiveres. Efter aktivering af interfacet kan kommunikations-portene til begge IP-protokoller ændres. Du finder informationer om idrifttagning og konfiguration af Modbus-interfacet i den Tekniske Information "SMA Modbus®-Schnittstelle (SMA Modbus®-interface)" eller i den Tekniske Information "SunSpec® Modbus®-Schnittstelle (SunSpec® Modbus®-interface)" på www.SMA-Solar.com.

Datasikkerhed ved aktiveret Modbus-interface

Hvis du aktiverer Modbus-interfacet, er der risiko for, at uberettigede brugere kan få adgang til dit PV-anlægs data og manipulere disse.

Træf egnede beskyttelsesforanstaltninger, eksempelvis følgende, af hensyn til datasikkerheden:

  1. Opret en firewall.
  2. Luk netværksporte, der ikke er nødvendige.
  3. Giv kun mulighed for remote-adgang via VPN-tunnel.
  4. Opret ikke port-forwarding på de anvendte kommunikations-porte.
  5. For at deaktivere Modbus-interfacet skal omformeren sættes tilbage til fabriksindstillingerne, eller de aktiverede parametre skal deaktiveres igen.

Fremgangsmåde:

  1. Aktivér Modbus-interfacet, og tilpas ved behov kommunikationsportene (se Teknisk Information "SMA Modbus®-Schnittstelle (SMA Modbus®-interface)" eller Teknisk Information "SunSpec® Modbus®-Schnittstelle (SunSpec® Modbus®-interface)" på www.SMA-Solar.com).