Modbus fonksiyonunun konfigürasyonu


Uzman elektrikçi

Standart olarak Modbus arabirimi devre dışıdır ve iletişim bağlantı noktası 502 ayarlanmıştır.

SMA Modbus® veya SunSpec® Modbus® olan SMA eviricilerine erişim için, Modbus arabirimi etkinleştirilmelidir. Arabirim etkinleştirildikten sonra, her iki IP protokolünün iletişim bağlantı noktaları değiştirilebilir. SMA Modbus arabiriminin devreye alınması ve konfigürasyonu hakkında bilgileri, www.SMA-Solar.com web adresinde Teknik Bilgi "SMA Modbus® Interface" (SMA Modbus® arabirimi) ya da Teknik Bilgi "SunSpec® Modbus® Interface (SunSpec® Modbus® arabirimi) içinde bulabilirsiniz.

Etkinleştirilmiş Modbus arabiriminde veri güvenliği

Modbus arabirimini etkinleştirdiğiniz takdirde, yetkisiz kullanıcıların FV sisteminizdeki verilere erişme ve bunları manipüle etme riski söz konusu olabilir.

Veri güvenliğini sağlamak için, uygun koruyucu önlemler alın, örnek olarak:

  1. Firewall kurun.
  2. Gerekli olmayan ağ bağlantı noktalarını kapatın.
  3. Remote erişimini sadece VPN-Tunnel üzerinden yapın.
  4. Kullanımda olan iletişim bağlantı noktalarına Port-Forwarding yapmayın.
  5. Modbus arabirimini devreden çıkarmak için, eviriciyi fabrika ayarlarına sıfırlayın veya etkinleştirilmiş olan parametreleri tekrar devreden çıkarın.

Yapılacaklar:

  1. Modbus arabirimini etkinleştirin ve gerektiğinde iletişim bağlantı noktalarını uyarlayın (bakınız www.SMA-Solar.com internet adresindeki "SMA Modbus® Interface" (SMA Modbus® arabirimi) Teknik Bilgisi ya da "SunSpec® Modbus® Interface (SunSpec® Modbus® arabirimi) Teknik Bilgisi).