Ændring af driftsparametre


I dette kapitel forklares den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene. Driftsparametrene skal altid ændres som beskrevet i dette kapitel. Nogle funktionssensible parametre er kun synlige for fagfolk og kan kun ændres af fagfolk (videreførende informationer vedrørende ændring af parametre findes i vejledningen til kommunikationsproduktet).

Omformerens driftsparametre er fra fabrikken indstillet på bestemte værdier. Driftsparametrene kan ændres med et kommunikationsprodukt for at optimere omformerens reaktioner.

Forudsætninger:

  • Afhængigt af kommunikationsform skal der være en computer med ethernet-interface til rådighed.

  • Der skal være et kommunikationsprodukt til rådighed, som passer til den anvendte kommunikationsform.

  • Omformeren skal være registreret i kommunikationsproduktet.

  • Ændringer af netrelevante parametre skal være godkendt af den pågældende netudbyder.

  • Ved ændring af netrelevante parametre skal SMA Grid Guard-Code være til rådighed (se "Application for SMA Grid Guard-Code" på www.SMA-Solar.com).

Fremgangsmåde:

  1. Kald kommunikationsproduktets brugerflade eller software frem, og tilmeld dig som installatør eller bruger.
  2. Indtast SMA Grid Guard-Code, hvis det er nødvendigt.
  3. Vælg den ønskede parameter, og indstil den.
  4. Gem indstillingen.